HELSE OG OMSORG

Vi må sette fokus på fremtidige utfordringer i helsetjenesten og hvordan komme disse best mulig i møte. Vårt krav er at vi klarer å gi god nok omsorg til de som trenger det – når de trenger det. Så blir det opp til oss politikere å sørge for at våre fantastiske ansatte har forutsetningene til å møte det kravet.

Vi vil:
– sikre bedre samhandling og et helhetlig tilbud mellom helsetjenestene i kommunen.
– prioritere forebyggende helsetjenester, som for eksempel fysioterapi, ergoterapi, psykisk helse og rus, som igjen vil bidra til å dempe trykket på tunge tjenester..
– Arbeide for mindre uønsket deltid i helsesektoren.