MILJØ OG KLIMA

Venstre ønsker at Indre Fosen skal være en foregangskommune når det gjelder miljø og miljøprofil.

Vi vil:
– stille høye krav til miljøhensyn og bruk av ny teknologi ved kommunale innkjøp og tjenester.
– bygge ut ladenettverk for elbil
– fortsette jobben mot plast i havet
– si nei til landbasert vindkraft. (miljø er mer enn energi)
– at alle skoler og barnehager skal bli sertifisert som miljøfyrtårn.