Et større fokus på en verdig eldreomsorg

Alta kommune trenger et større fokus på at eldreomsorgen skal være verdig. Vi har i løpet av det siste halvåret opplevd at sykehjemspasienter er blitt tvangsflyttet på dobbeltrom, og at folk ikke får nødvendig sykepleie i hjemmet fordi kommunen bare tilbyr dette 2 ganger i uken ute i distriktene. Det som kjennetegner disse prosessene er at kommunen driver med muntlig saksbehandling, noe som er i strid med retningslinjene til helsedirektoratet om hvordan saksbehandlingen skal foregå. Slik kan vi ikke ha det i en kommune som Alta.

 

Å legge eldre på dobbeltrom på sykehjemmene er ikke verdig en kommune som Alta, sier Trine Noodt

Eldre mennesker må få lov til å bo hjemme så lenge de ønsker det. Det vil være bedre for alle parter. Å tvangsflytte eldre inn på sykehjem mot sin vilje er ikke bra for hverken kommunen eller for den enkelte sykehjemspasient. For kommunen er det rimelig meningsløst å bruke 1,2 millioner kroner i året på en person som ikke har behov for sykehjemsplass. Det er økonomisk dårlig for kommunen, og det gjør at de som har behov for sykehjemsplass ikke får det så raskt som de egentlig har behov for, sier Trine Noodt, ordførerkandidat for Alta Venstre.

Vi trenger politikere som bryr seg, og som er villig til å endre praksisen innenfor eldreomsorgen i Alta. Vi må si et klart nei til bruk av dobbeltrom på sykehjemmene, vi må si at alle i kommunen som kan og ønsker å bo hjemme skal få den nødvendige hjelpen for å få det til, og vi må innføre en saksbehandling som gir de eldre og pårørende reell mulighet til å ivareta sine interesser. Det må fattes skriftlige vedtak som opplyser om muligheten til å be om at vedtaket ikke iverksettes før eventuelle klager er behandlet. Vi kan ikke ha det slik at kommunen fatter muntlige vedtak, gjennomfører tiltaket og kommer med et skriftlig vedtak i etterkant, sier Trine Noodt.