Møt Sande og Holmestrand Venstres ordførerkandidat, Henning Nilssen

Henning Nilssen er vår ordførerkandidat i Holmestrand. Han er 45 år og bosatt i Holmestrand sentrum. Til daglig er han en av de mange i kommunen som pendler med toget til Oslo, hvor han jobber som serviceleder i Siemens. Han er samboer og har en voksen datter.

Henning har et brennende engasjement for miljø og lokalsamfunnet i Holmestrand, og drømmer om en grønn kommune hvor alle kan føle seg hjemme. Vi må kjempe for å bli klimanøytral og miljøvennlig kommune som har plass til alle. Vi politikere må gå sammen om å bygge trygge oppvekstmiljø for barna våre, med fri tilgang på rein luft, rein natur og trygge gater. Vi må sikre at vi har skolebygg som går hånd i hånd med boligutbyggingen, og ikke er på etterskudd på kapasitet.

Vi må bli et mer inkluderende samfunn. Vi skal ha rom for alle, både på arbeidsplassen, i idrettshallene våre og ute i turområdene våre. Folkehelse gjelder oss alle, og god livskvalitet handler om å ha de samme mulighetene, uavhengig av funksjonsdyktighet, kultur, kjønn, språk og økonomi.

Vi vil ha grønn næring til Holmestrand. Vi ønsker oss fremoverlente gründere som tørster etter å lage sin egen arbeidsplass, og klimavennlig industri basert på smarte løsninger innen sirkulærindustri og fremtidsrettet teknologi. Vi vil la levende handelssentra og gode bymiljø. Det betyr gode kollektivløsninger og god tilgang til parkering.

Vi vil verne de grønne lungene og den dyrkbare jorden i kommunen. Vi ønsker oss mer tilgang på kortreist mat fra jordbruket i kommunen vår, og da trenger vi matjorda vår. Vi må verne om det biologiske mangfoldet i naturen, og da må vi ha gode, grønne skogområder med naturlig tilvekst. Friområdene er også viktig for folkehelsen vår, og alle må få tilgang til dem.

Vi i Sande og Holmestrand setter folk først! Ønsker du grønn næring, god skole og frihet for alle?

Da bør du stemme Venstre!

Her er link til portrettintervju av Henning i Jarlsberg Avis i sommer.

https://www.jarlsbergavis.no/ny-kommune/ny-kommune-2020/sande/jeg-haper-vi-kan-drive-gronnere/f/5-72-70373