Næringspolitikk i Brønnøy

Ved siste kommunevalg fikk Brønnøy Venstre tillit, til tross for at vi var det partiet som lovte minst. Kontroversielt? Nei, det er egentlig ikke det. Handlingsrommet til norske kommuner er jo for alle praktiske formål ganske marginalt. Antallet lovpålagte oppgaver er formidabelt og finansieringen fra staten er ofte ikke tilstrekkelig. Det er fort gjort å sette valgflesket i vranghalsen så snart støvet fra valgdagen har lagt seg hvis du lover for mye. Derfor gikk vi gikk motstrøms og fokuserte i stedet på noen få oppgaver som vi ville gjøre bra, med en satsning hevet over alle andre: vi må ha orden på økonomien slik at vi er herre i eget hus. Poenget vårt er at dette er en realitet som vi som politikere må ta inn over oss og leve med fra vedtak til vedtak. Vi må sette tæring etter næring.

Det bringer oss inn på dagens tekst, Næringsarbeid i Brønnøy kommune. Vekst og fremgang i kommune Norge henger tett sammen med vekst i folketallet. Vekst i folketallet henger tett sammen med økning i antall arbeidsplasser. Økningen i antall arbeidsplassene i regionen vår komme fra det private da offentlige arbeidsplasser sannsynligvis vil stagnere, grunnet utvikling på registrene og i kommunal sektor. Men vent litt: når man leser om næring i venstres valgprogram fra 2015 så virker det jo som vi lovte mer enn vi faktisk kunne holde, eller?

Vi hadde ambisjoner om å styrke næringsavdelingen samt etablere et rent næringsstyre. Vi innså imidlertid ganske tidlig at for å få effekt av rådmannens omorganisering var det ikke rom for styrking av næringsavdelingen i inneværende periode. Tidligere politiske ledelses arvesynd var for stor, pengene var brukt opp. Vi måtte endre kurs og satte tæring etter næring. Da var det bare en ting å gjøre: brette opp armene og arbeide hardt. For det er bare det som fungerer (Spør TTS, Brønnøy Kalk, Brønnøysund Elektriske, Brønnøysund Rør og alle de andre dyktige næringsaktørene vi har i regionen vår). Vi arrangerte åpne møter. Vi besøkte bedriftene og fikk innspill. Vi tok initiativ overfor nabokommuner og deltok blant annet i prosjektet «Liv i bygda» sammen med Sømna. Vi benyttet en mulighet som åpnet seg i Regina-prosjektet og fikk finansiering til å utarbeide en ny næringsplan, som nå er klar til å settes ut i livet. Vi fikk orden på økonomien og har nå penger til å revitalisere næringsavdelingen. Det tok litt lengre tid enn vi hadde ambisjoner om, men vi gjorde det! Hva nå?

Brønnøy Venstre vil, om vi får tilliten fra velgerne, i samarbeid med den nye næringssjefen sikre en førstelinjetjeneste hvor gründere og førstegangsetablerere får hjelp raskt. Vi vil arbeide videre med å skape arenaer, hvor næringsaktører i samme bransje kan møtes og utveksle erfaringer og skape verdier. Vi vil akselerere arbeidet med planverket og legge til rette for at nytt næringsareal i minst mulig grad kommer i konflikt med bebyggelse og rekreasjonsareal. Vi skal legge til rette for at virkemidler havner hos gründere og næringslivsaktører.

Du bestemmer kjære velger, godt valg!

 

For Brønnøy Venstre

Torstein Moe, varaordfører og 9. kandidat

Ketil Ingebrigtsen, 5. kandidat

Kristian Warholm, 3. kandidat