Venstre vil tilføre AtB midler for å gi Melhus direktebuss

Foto: AtB AS

Venstre vil bruke økte bevilgninger fra Stortinget til byvekstavtalene, til å gjenopprette fast direktebuss fra Melhus til byen.

Byvekstavtalene er en borgerlig oppfinnelse, med Venstre som arkitekt. Under de rødgrønne fikk byene svært begrensede midler til kollektiv, mens nå tilføres byområdene mer penger til kollektivtransport. Med «bompengeforliket» har Venstre gått med på en reduksjon av bompengesatser i Norge mot at kollektivtilbudene forbedres. Målet om at all trafikkøkning inn til byene skal være miljøvennlig står fast. Byvekstavtalen til Trondheim, som Melhus har signert, får dermed økt tilskudd nå.

I Melhus har bilveien blitt bedre og raskere, mens busstilbudet er blitt dårligere. Venstres førstekandidat i Melhus Jan Frode Hatlen har spurt stortingsrepresentant Jon Gunnes om de økte midlene kan brukes til å gi tilbake det gode busstilbudet til melhusbyggen. Svaret fra stortingsrepresentanten er «Helt klart! Dette kan være et prioritert område hvis vi får redusert bilbruk.»

AtB peker på at de ikke vil gi melhusbyggen direktebuss på grunn av økte kostnader. Den nye avtalen for byvekstavtalene innebærer mer penger og Venstre vil ta av disse for å gi AtB den kompensasjonen de taler om. Venstres førstekandidat Tove Eivindsen vil følge opp dette i fylkestinget, for målet om mindre bilbruk fra Melhus til Trondheim kan kun nås ved at busstilbudet oppleves som godt nok for melhusbyggen.