Ja til rent hav

Havet er en sentral del av livet til svært mange i Brønnøy. Enten det er gjennom arbeid, fritidsaktiviteter, fritidsfiske, eller det å kunne gå direkte til fiskeren og handle seg ny-bløgget sei og ferske reker. Som følger av alle de goder og gleder som havet utenfor Brønnøy gir oss, har Venstre vært et naturlig politisk valg for meg. Venstre har en tydelig miljøprofil og har konkrete tiltak, for å kunne bidra til at vi bevarer naturrikdommen vi har tilgjengelig i havet.

Brønnøy venstre har allerede videreformidlet budskapet til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), om at de fremtidige oppdrettskonsesjonene bør være miljøkonsesjoner. Da kan vi både bidra til å stimulere næringslivet ved å åpne for ekspandering, samtidig som nye og etter hvert eksisterende oppdrettsmerder blir lusfri og har minst 60% redusert utslippsmengde i forhold til dagens krav. I nåværende periode har vi videre bidratt til å sørge for støtte til de som rydder strender for plastavfall og avfall fra fiskeri og havbruk i Brønnøy. Dette er en støtte som Venstre forøvrig ønsker å trappe opp fra sentralt hold, og kan bidra til at de lag, foreninger og privatpersoner som har ryddedugnad på strand og i vann, får tilgjengeliggjort det utstyret de trenger for å gjøre jobben lettere og mer effektivt. Dette er selvfølgelig også en jobb ikke bare de frivillige skal stå for. Venstre sentralt ønsker å ta i bruk ny teknologi for opprydding i havet, og ønsker innføring av merke- og panteordning for utstyr i havbruk- og fiskenæringen, samt jobbe for å utvikle en marin renovasjonstjeneste. Jeg ser på dette som ordninger som kan bidra til å bevare havet, og samtidig stimulere til at bedrifter både med og uten miljøfokus, gjør det som skal til for å unngå nytilføring av søppel og andre ulumskheter i sjøen vår.