Budsjettlekkasje: Veterinærvakttilskuddet endres ikke!

VV

I statsbudsjettet for 2020 vil det bli klart at tilskuddet til klinisk veterinærvakt utenom åpningstid ikke innlemmes i rammetilskuddet til kommunene (slik regjeringen hadde varslet i kommuneproposisjonen for 2020), men videreføres som i dag.

De tre toppkandidaten for Venstre i Nordland; Arne Ivar Mikalsen, Anja Johansen og Tarjei Svalbjørg tar imot nyhet med glede.

«God tilgang på veterinærvakt også utenom ordinære åpningstider er veldig viktig for alle jordbrukere som driver med husdyrhold. Det bidrar til god dyrevelferd.» – Arne Ivar Mikalsen

«Denne regjeringa er opptatt av å gi mer makt til kommunestyrene ved at mest mulig av overføringene til kommunen skal være frie midler. Slik gis det mer makt til lokalpolitikerne som kjenner sin kommune best. Men i denne saken er det tydelig at å omgjøre tilskuddet til frie inntektene ville gitt en urettferdig fordeling som ikke tar hensyn til antall husdyr.» – Anja Johansen

«Nordland Venstre er glad for at regjeringen har hørt på tilbakemeldinger fra bønder, veterinærer og lokalpolitikere. Det er viktig at tilskuddet nå fortsatt skal bidra til å sikre veterinærvakt i hele landet.» – Tarjei Svalbjørg

Sammen med gode landbruksoppgjør over flere år viser denne saken at denne regjeringen lytter til, og tar bonden på alvor.