Nes kommune mot atomvåpen!

Pixabay

12. april 2019 skrev Ole Andreas Sørli-Sidselssønn om Nes Venstres interpellasjon om FNs atomvåpenforbud i Raumnes.

I helgen hadde Arbeiderpartiets landsmøte oppe til votering om Norges største parti skulle si ja eller nei til FNs atomvåpenforbud. Resultatet ble, dessverre, å støtte opp om regjeringens og NATOs linje om å ikke signere traktaten.

Nes Venstre fremmer på kommunestyremøtet tirsdag 23. april en interpellasjon om å signere ICANs opprop mot atomvåpen. Et stort flertall av befolkningen, 78 prosent, ønsker at Norge tilslutter seg forbudstraktaten, og når stortingspolitikerne ikke lytter godt nok, så må folket snakke høyere.

By- og kommunestyrer rundt om i landet, som Trondheim, Tromsø, Kristiansund, Levanger, Bodø, Hammerfest, Sunndal og Mo i Rana har allerede fått sine ordførere til å signere oppropet. Det forventes også at Oslo og Bergen, som begge ledes av Ap, gjør det samme om ikke lang tid.

Vi i Nes Venstre er dypt bekymret for den store trusselen atomvåpen medfører for folk og dyrs helse, og naturmiljøet for øvrig. Nes Venstre mener nesbuer og mennesker over hele verden har rett til å leve uten denne trusselen. All bruk av atomvåpen, uavhengig av om den er villet eller ved en ulykke, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker og miljø. Derfor ønsker og ber vi om at kommunestyret i Nes underskriver ICANs «city appeal» for å øke presset for å få regjeringa til å signere FNs traktat om forbud mot atomvåpen.