Nes Venstre innfører ordførerskatt på 20%

K. E. Dybendal

Nes kommune skal kutte utgifter på mangfoldige millioner årlig framover, i alle sektorer. Vi i Nes Venstre mener at også politikerne må være med på den dugnaden. Med ordføreren i spissen.

Kommunestyret i Nes har vedtatt at ordfører skal godtgjøres på lik linje med stortingsrepresentanter. Dette har ført til at ordfører per 1. mai 2019 skal lønnes med kroner 987.997 per år. Dette er mer enn tre ganger den gjennomsnittlige nesbu-inntekta.

Nes Venstre betviler ikke at ordføreren har mye å gjøre, men det er å forvente. Det er tross alt et politisk verv på heltid. Vi mener at det ikke skal være lønna som motiverer til å stille som kommunens øverste politiske leder og tillitsvalgt.

Derfor ønsker Nes Venstres ordførerkandidat, Tom Fidje, å tilbakeføre 20 prosent av sin netto godtgjøring til frivillige lag og foreninger, skulle han velges som ordfører eller varaordfører i Nes kommune. Dette kaller vi «ordførerskatt».

Tom Fidje oppfordrer alle andre kandidater til ordførerverv å gjøre det samme.