Nye næringsarealer

Karl M. Buchholdt
Fotograf Hattrem AS

Venstres Karl M. Buchholdt mener Levanger kommune kan få utviklet flere næringsarealer gjennom en mer forutsigbar saksbehandling.

Inlegg av Karl M. Buchholdt – gruppeleder for Levanger Venstre

En viktig sak for Levanger er opparbeidelse og utvikling av næringsarealer. Nå har kommunen innledet samtaler med Norske Skog om overtagelse av områder på Fiborgtangen, noe som er veldig bra. Noe som er mer tankefullt, er Vassmarka og Heir. I Vassmarka ble den kommunale reguleringsplanen opphevet av fylkesmannen på grunn av en saksbehandlingsfeil. Utvidelse av næringsområdet på Heir skulle komme i den nye kommunedelplanen for Levanger sentrum, denne ble vi lovt skulle sluttbehandles i juni i år. Nå er vi i september, og kommunedelplanen for Levanger sentrum har enda ikke kommet til endelig behandling i kommunestyret.

Om Levanger skal få utviklet en forutsigbar og god næringspolitikk så går det ikke an å holde på slik. Kommunen må derfor sette mer trykk inn på å sørge for at saksbehandlingen går greit, slik at feil blir unngått. Videre må man holde de tidsfristene man setter seg i slike spørsmål.

Da vil Levanger fremstå som en god servicekommune, vi vil få flere tilgjengelige næringsarealer og vi kan legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet.