Samfunnets grunnmur

Pixabay

Ordførerkandidat Tom Fidje skrev i Raumnes og Nesinfo leserinnlegg siste uka i august 2019.

“Takk til dyktig ansatte i kommunen som har jobbet systematisk og godt med å få på plass en meget god strategi for Universell utforming (UU) for Nes kommune, som nå skal vedtas.

Universell utforming handler om at alle mennesker skal kunne bruke samme løsninger uavhengig sitt funksjonsnivå.

Som leder av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har jeg hatt gleden av å være i arbeidsgruppa som var startgrunnlaget for denne strategien. Dette hadde ikke blitt noe av hvis ikke Rådet hadde stilt spørsmål til kommunen rundt Universell utforming.

Jeg ønsker å få være med videre i kommunestyret for å sikre at måla i strategien blir fulgt opp, og synlig i alle kommunale planer i åra fremover.

Universell utforming er nødvendig for noen, men bra for alle, derfor er det samfunnets grunnmur.”