Tar vi kulturen for gitt?

Tom Fidje blei innvalgt som enmannsgruppe for Nes Venstre i kommunestyret i 2019. , Foto: Kjersti Enger Dybendal

Det står i alle kommunale planer at Nes skal være en god bokommune. Forutsetning for en god bokommune er at det finnes et godt kultur -og idrettstilbud.

Her i Nes har vi et kulturhus som tilbyr kino og andre arrangementer, bibliotek, flere ungdomsklubber, svømmehall, idrettslag og andre organisasjoner som tilbyr mange forskjellige aktiviteter. Dette er veldig bra, men det gjør seg ikke sjøl. Det må legges til rette med midler slik at tilbudene kan opprettholdes og utvikles.

Vi politikere må ikke ta kulturen for gitt, derfor må vi styrke kultur- og idrettsbudsjettene også i åra fremover.