Hjem om kvelden

av Gunnar Hjort
Jeg og mange med meg har møter og arrangementer i Oslo eller Drammen stadig vekk. Vi oppfordres til å bruke offentlige kommunikasjonsmidler, men disse er dårlig tilrettelagt. Skal man fra Oslo til Modum en hverdagskveld er siste mulighet med tog kl 2109 til Hokksund og buss videre til Modum 2206. Skal man hjem fra Drammen er siste buss på hverdager fra busstasjonen kl 2205. Og skal man hjem en lørdag er siste buss, om Hokksund fra Drammen kl 2222. Med andre ord, skal gjøre noe hyggelig i Oslo eller Drammen og som strekker seg litt utover kvelden, er offentlig transport umulig. Teater eller konsert i Oslo, da er du avhengig av å bruke egen bil i hvert fall for en del av strekningen, og hvis på møte eller annet arrangement med etterfølgende hyggelig middag, da må man gå fra bordet før tiden. Dette er kanskje like greit ettersom man ikke kunne ta et glass vin eller øl allikevel hvis man var avhengig av egen bil en del av veien. Samme med ulike aktiviteter i Drammen. Avbryt aktiviteten og kom deg på en kveldsbuss, men ikke senere enn kl 2205. Og å komme seg hjem fra Drammen en hyggelig lørdagskveld er dømt til å mislykkes pga tidlig avbrudd.. 
Transportmidler for å komme seg hjem til Modum er skandaløst dårlig, og er en betydelig hemsko når det gjelder et rikt sosialt liv. Heldigvis er politikere i Modum enige om at tilbudet er for dårlig, men det er mest fokus på dagtilbudet, og ikke så mye på kveld eller natt. Før fantes en nattbuss, men den finner jeg ikke lenger i noen rutetabell. Så Modumpolitikere, stå på for å få oss ut av bakevja.
(publisert i Bygdeposten 21. august 2019)