Hvorfor politikk? Hvorfor Venstre?

Du lurer kanskje på hvorfor noen velger å bruke fritiden sin på politikk? Den grunnleggende tanken bak er at vi ønsker en forandring i Stange kommune, etter 96 år med Arbeiderpartiet. Vi ønsker en kommune der individet blir bedre ivaretatt og vi ønsker også at de folkevalgte skal representeres av noen vi kan kjenne oss igjen i, i alder og livssituasjon.

Du lurer kanskje også på hvorfor det ble Venstre vi valgte? Våre grunnholdninger er individuell frihet. Som borgere i kommunen ønsker vi friheten til å velge om vi ønsker å benytte oss av en privat eller offentlig barnehage, når den tid kommer. Vi ønsker friheten til å kunne velge den tjenesten som passer våre behov best. I motsetning til de fleste som stilte til debatt på Stange bibliotek, har vi sittet på en skolebenk i dette årtusenet og vi ser kanskje annerledes på hva slags utfordringer det medfører å skulle passe inn i den samme formen som alle andre. Ved å slippe til private aktører, i barnehager, helse- og omsorg eller skoler, vil individene kunne velge selv, hva som passer for seg og sine.

Vi velger også å tro at de som jobber i det private er i stand til å velge hvilken arbeidsgiver de ønsker å jobbe for. Og vi velger å tro at de ønsker å gjøre en like god jobb, uansett om det står Stange kommune eller Læringsverkstedet på lønnslippen.

Det er også viktig å se på bakgrunnen til at disse tilbudene dukker opp. De private barnehagene dukket opp fordi det offentlig ikke klarte å omstille seg raskt nok til å kunne tilby nok barnehageplasser. Det samme kan sies om Aleris sine MR-maskiner på Midtstranda i Hamar. Grunnen til at tilbudene dukker opp, er et grunnleggende behov, som det offentlig er for defensive med å starte opp. Det er jo akkurat dette som blir beskrevet i Stangeavisa, utgave 33, av Terje Vestheim, der han beklager at det ikke er bygget et nytt senter med leiligheter for døgnbemannet omsorg. Hadde de vært villige til å slippe til det private, hadde de private kanskje tatt sjansen på å investere og hatt et tilbud klart.

Vi syntes det er synd at det private ikke får mer skryt med tjenestene de yter, for innbyggerne, og at fokus skal være på at de er profitører. Det er 6 % private sykehjem i Norge, er det virkelig det som er det viktigste i denne valgkampen? Kan ikke de 6 % få lov til å være alternativer til det kommunale tilbudet, uten at de sosialistiske partiene skal rakke ned på de.

På borgerlig side er det også områder hvor partiene er defensive. Her tenker vi først og fremst på miljøet. Vi er mye enige med MDG, men der vi opplever MDG som et et-saks-parti, har Venstre en miljø-politikk OG en politikk som berører de andre utfordringene vi som samfunn og lokalsamfunn står ovenfor. Hva er MDG sin skole- politikk, eller hva mener de om sykehjem i Stange? De er flinke til å uttale seg om miljø, men vi må sette inn tiltak vi kan leve med. Det er fint med el-bil og buss, men alle bor ikke ved en bussholdeplass eller har råd til en ny el-bil. Noen er kanskje
avhengig av å kjøre langt og sliter med å finne en bil med rekkevidde og en pris de kan betale.

Hvis du også vil ha et borgerlig parti med innflytelse og er enig i at vi trenger å gjøre mer for miljøet enn det vi har sett AP har gjort, de siste 96 årene, bør du også stemme Venstre. Godt valg!

Johan Mattis Kværner
2. kandidat Stange Venstre

Emil Paulsen
4. kandidat Stange Venstre