Yver og politikk

Gründer Johnny W. Lorentzen hadde i et leserbrev tanker om næringsutvikling og ringvirkninger.

Han viser til debatten under Torghattmessa hvor han ikke fikk de helt klare svarene fra årets ordførerkandidater.

Å gjøre seg opp en mening om hvem og hvilket parti man vil stemme på, basert på en kort seanse under en handelsmesse, er heller ikke helt enkelt. Det kan være underholdende, men blir ikke noe dypdykk i partienes og kandidatenes grunnholdninger.

En slik forestilling er ofte prisgitt debattledere og hvordan de styrer spørsmålsstillingene og hvordan debattantene ordlegger seg i svarene.

Det kan være grunnen til at partiene oppfattes som veldig like.

Derfor er partienes program delt ut, både i post og ved personlig kontakt på stand i tiden før valget. Her har det vært mange innom og stilt spørsmål som vi har svart ut.

I tillegg har partiene vært flinke til å dele på Facebook og redegjøre i annonser og leserinnlegg i avisen.

Så til vyene og mangel på planer. Som ordførerkandidat for Venstre har jeg prøvd å være tydelig på hva som er god politikk i forhold til næringsfeltet. Det er arealplaner og virkemidler. Min metode har vært å ikke prioritere alt, men konkretisere hva som er viktigst. Der har de andre partiene gjerne vært generøse og listet opp mange viktige elementer. Men ikke pekt på hva de mener virker best og må gjøres først.

Noen eksempler på hva jeg har sagt og ment i valgkampen:

Samferdsel: Ny Tosenvei. Gir best effekt for både næring, helse og reiseliv.

Hvis det viktigste er kortere vei til E6 og jernbane. Da er de to andre veiene mindre viktige.

Fylket må bruke biogass i ferjeanbudene. Raskest vei til nullutslipp. Gir også grunnlag for biogassanlegg lokalt.

Næringsplan: Vedta Smart Strategisk Næringsplan. Den har prioritert havbruk, bergverk og reiseliv som de tre feltene som er viktigst de neste årene. Den ligger i en skuff på grunn av «feil språk» som det ble sagt i debatten på Kred? Den er tydelig nok i prioriteringen for meg.

Men den stoppes altså på grunn av semantikk.

Tenk om man kunne foredle de enorme steinmassene som nå lagres på Akselberg? Sementfabrikk? Råstoff er det rikelig, trenger bare strøm og vei, og en plan.

Helse: DMS omgående. Nytt sykehus sør for Korgfjellet og stående akuttberedskap i Brønnøysund (luftambulanse). Jobbe for heltidskultur lokalt.

Arealplan: Bli ferdig! Var med og igangsatte planen i 2011! Den gang sa jeg: «– Tenk større! Planlegg for 20.000 innbyggere. – Hva gjør vi om suksessen med Brønnøysundregistrene gjentar seg? – Tenk om staten vil legge annen statlig virksomhet hit? Skal vi bruke 6 nye år bare på å krangle om tomt?» Mine vyer ble en morsomhet for de andre politikerne. Og det tok 8 år med diskusjoner før byggestart på registerbygget.

Tanken bak, var at det koster ikke mer å tegne stort på kartet og sette av større arealer for industri, næring, handel, veier og bosetting. – Man bruker bare tykkere tusj, sa jeg den gang. I dag sier mange at det er slik politikere skal tenke. Ha vyer. Byråkrater skal ta detaljene.

I en byplan for Brønnøysund fra 1920 var det inntegnet jernbanestasjon. Ja, ja, så kom ingen jernbane hit. Men det ville vært plass til den. I dag er ikke kommunen i stand til å ta imot en større bedrift. Vi har forutsetninger og råstoff som vi ikke ser selv, men andre aktører misunner oss. En industribedrift med 300 ansatte og et arealbehov på 50 dekar, vil snu i døra og reise videre, hvis vi ikke skjerper oss.

Mine tanker og vyer om næringsutvikling er enkel. En kommune må tilrettelegge. Næringslivet skal får lov til å skape. Vekst i næringslivet gir vekst alle ledd. Inntekter til kommunen, flere hender i omsorg, flere lærere og rimeligere bokostnader.

Vi blir attraktive for de som vil hit for å bo, og skape arbeid.

Så kommer ringvirkningene. De greier ikke en politiker å planlegge. Men vi kan ha vyer om hvor mange flere som vil komme til oss, og oppleve, spise lokalmat og begeistres over hva kommunen har bidratt til.

Der har Johnny Lorentzen gått opp veien for oss. Han har sett muligheten og lagt til for at mange produsenter har hatt et utsalgssted hvor de kunne tilby sine varer. Det har gitt arbeidsplasser og inntekter for andre. Også kommunen. Det er det ringvirkninger handler om.

 

 

Stig Arve Høyvik

Ordførerkandidat Brønnøy Venstre