Takk til alle som stemte på oss!

Bilete frå valvaka 2019 på Sunnfjord hotell. , Foto: Sunnfjord Venstre

Takk til alle dei 424 som stemte på oss i kommunevalet i går. Det sikra oss to mandat i nye Sunnfjord kommune.

Her er lista med kommunestyremedlemer og vara:

Medlem: Atle Hamar
Medlem: Gunn Merete Paulsen

1. vara: Elias Slåtten
2. vara: Åge Avedal
3. vara: Elisabet Kjerstad Bøe
4. vara: Anne Mette Hjelle
5. vara: Vigdis Tonning

Vi skal forvalte den tilliten de har gitt oss på best mogleg vis, til beste for den nye kommunen.