Politisk representasjon

2019 – 2023

Klepp Venstre har i perioden 2019 – 2023 ingen representanter i kommunestyret.

2015 – 2019

Klepp Venstre hadde i perioden 2015 – 2019 en fast representant i kommunestyret og to faste medlemmer i hovudutvalg. Vi har i tillegg hatt en fast representant i kontrollutvalget.

Kommunestyret
Børge Brunes
Tore Simonsen (vara)
Ingrid Kvia Reime (vara)
Mia Bruvik (vara)
Sven Magne Anda (vara)

Formannskapet
Børge Brunes (vara)

Administrasjonsutvalget
Børge Brunes (vara)

Hovedutvalg for Helse og Omsorg
Mia Bruvik
Børge Brunes (vara)

Hovedutvalg for Skole og Barnehage
Børge Brunes (vara)

Hovedutvalg for Lokal utvikling
Tore Simonsen

Bruker- og eldrerådet
Sven Magne Anda (vara)

Kontrollutvalget
Arne Sæbø
Sven Magne Anda (vara)