Politisk representasjon

2023 – 2027

Klepp Venstre har i inneverande periode to faste representantar i kommunestyret og to faste medlemmer i hovudutvalg.

Klepp Venstre har kombinert gruppe- og styremøte torsdager kl 19.00 i rådhuset uken i forkant av hvert kommunestyremøte Første timen 19.00 – 20.00 brukes til å gjennomgå kommunestyresaker. Fra 20.00 er det styremøte der vi tar opp andre saker.

Alle medlemmer og innbyggere er velkommen til å bli med diskusjon om saker som skal til kommunestyre.

Her finner du datoer og protokoller for kommunestyremøter i Klepp kommune.

Kommunestyret
Gruppeleder: Børge Brunes, [email protected]
Martin Haukali, 93008340, [email protected]
Vilja Olivia Kvamme (1.vara)
Tore Simonsen (2.vara)
Sven Magne Anda (3.vara)
Carina Birgitte Stenseth Lund (4.vara)
Alf Morten Johansen (5.vara)

Formannskapet
Martin Haukali (1.vara)

Hovedutvalg for Helse og Omsorg
Carina Birgitte Stenseth Lund (1.vara)

Hovedutvalg for Barn og unge
Martin Haukali

Hovedutvalg for Samfunn og kultur
Tore Simonsen

2019 – 2023

Klepp Venstre har i perioden 2019 – 2023 ingen representanter i kommunestyret.

2015 – 2019

Klepp Venstre hadde i perioden 2015 – 2019 en fast representant i kommunestyret og to faste medlemmer i hovudutvalg. Vi har i tillegg hatt en fast representant i kontrollutvalget.

Kommunestyret
Børge Brunes
Tore Simonsen (vara)
Ingrid Kvia Reime (vara)
Mia Bruvik (vara)
Sven Magne Anda (vara)

Formannskapet
Børge Brunes (vara)

Administrasjonsutvalget
Børge Brunes (vara)

Hovedutvalg for Helse og Omsorg
Mia Bruvik
Børge Brunes (vara)

Hovedutvalg for Skole og Barnehage
Børge Brunes (vara)

Hovedutvalg for Lokal utvikling
Tore Simonsen

Bruker- og eldrerådet
Sven Magne Anda (vara)

Kontrollutvalget
Arne Sæbø
Sven Magne Anda (vara)