SP størst ved valget: Spennende dager for jordvernet i Eidsvoll

Ap, Høyre og Frp har over lang tid drevet en politikk hvor hensynet til jordvern har stått svakt. Disse tre partiene har fortsatt flertall i kommunestyret, men ved årets valg ble Senterpartiet Eidsvolls største parti. Gir det sterkere jordvern?

Ap, Høyre og Frp demonstrerte sin manglende vilje til jordvern både ved rullering av kommunens arealplan tilbake i 2015 og ikke minst da de sammen bidro til vedtaket om å legge ny skole for Vilberg skolekrets midt på Tynsåkjordet. Sp la ned et stort arbeide for jordvern i forbindelse med arealplanen, men fikk bare støtte av Venstre og SV. Det var Venstre og SV som tok oppgaven med å beskytte Tynsåkjordet fra nedbygging, og fikk støtte av Sp Flertallet til Ap, Høyre og Frp var likevel massivt. Nå har de tre partiene bare én stemmes overvekt i kommunestyret.

Sp, Ap, SV og MDG har etter valget sagt at de ønsker å samarbeide om posisjoner, men også at de ønsker å få på plass en avtale om hvilken politikk som skal føres de neste fire årene.

Fordi Sp har hatt ordføreren også de fire siste årene og vært en del av et flertall i kommunestyret ble SP utfordret på den omfattende nedbyggingen av dyrket mark som har vært i Eidsvoll. Utfordringene kom både i riksmedia som NRKs partilederutspørring og Klassekampens artikkelserie «kandidaten», samt i lokalmedia av Venstres Per-Aage Pleym Christensen.

Sp har nå doblet sin oppslutning og blitt kommunens største parti. Da er det naturlig at de vil forsøke å bidra til et bedre vern for dyrket mark i framtiden. Det store spørsmålet er da om hvor hardt og på hvilken måte Sp vil realisere et sterkere jordvern.

I møtet i Hovedutvalg for næring, plan og miljø 24. september sto det en sak på sakskartet som SP kunne brukt til å vise om de vil føre en politikk for sterke jordvern fremover. Utvalget er fortsatt det samme som før valget. Saken gjaldt detaljregulering av ny kommunal barnehage ved Ås skole. Denne barnehagen er planlagt på jordet ved siden av skolen og kommunen har allerede brukt penger på planlegging og grunnboring på jordet. Jeg var tilhører på møtet. Da saken kom opp foreslo Sps Anders Klaseie å utsette denne saken, fordi han ønsket at den skulle bli behandlet av det nye hovedutvalget. Ordet jordvern ble ikke benyttet, men det er vanskelig å se dette som noe annet enn et forsøk på å vinne tid for en ny strategi på dette området fra Sps side.

Dersom og når Sp, Ap, SV og MDG bli enige om en politisk avtale mener Venstre at denne bør blir offentliggjort. Da kan velgerne se hva partiene har fått gjennomslag for av eget program og av løftene fra valgkampen. Herunder jordvern. Offentliggjøring av avtalen er viktig både for åpenhet, og for en raskest mulig avklaring for utbyggere og andre som har interesser knyttet, til prosjekter som innebærer nedbygging av dyrket mark.

Venstre håper at Sp økte oppslutning ved årets valg bør gi et sterkere jordvern. Hvis Sp nok en gang lar seg diktere av Ap vil det være synd både for vårt fremtidige behov for å skaffe nok mat, men også for demokratiet.

Av Knut Bakkehaug, leder Eidsvoll Venstre

(Innlegget i stod i EUB. På nett 01.10 2019)