Vil ha lobbyregister

Foto: Svein Bjørtomt

En av våre fanesaker i valgprogrammet var å sikre mer åpenhet i Hamarpolitikken. Tjuvholmen-saken er et godt eksempel på hvorfor vi trenger mer åpenhet og at dette kan sikres gjennom innføring av lobbyregister.

Et lobbyregister vil loggføre dialog mellom næringsdrivende og kommunen. Etter at Stig Vaagan stilte spørsmål til kommunens ansatte om saksgangen i Tjuvholmen-saken kom det frem at det ikke referert noe før forslag til politisk avtale ble lagt frem. Formannskapet var dermed uvitende i ett halvt år. Avtalen var dessuten ikke uten politisk uenighet og det er klart at Formannskapet burde hatt mer informasjon før behandlingen. Ved å sikre at kommunens folkevalgte har større innsikt i de politiske prosessene, sikrer vi også mer åpenhet til innbyggerne.

vi vil bruke det som et eksempel på en lukket prosess, en prosess som kunne blitt bedre om flere hadde kjent til det tidligere, mener Vaagan.

Les hele saken her.