Venstre sier ja til dugnad og gode lokale initiativ

Venstre mener at den dugnadsinnsats som gjøres i samfunnet, også i samarbeid med kommunene, er av uvurderlig verdi. Vi er derfor bekymret over signalene fra ny posisjon som sier at sykehjemmet ikke kan få motta opptil 300.000 kroner fra den private spleiseaksjonen som kan bidar til ny buss til sykehjemmet.

 

Dugnad Sola Venstre

Les leserbrevet fra Solabladet her:

Sola sykehjem har en buss som er kaputt og det er tatt et initiativ for å få til et spleiselag slik at de kan få ny buss. De sier nei til å ta imot penger eller hjelp fra private og vil ikke at sykehjemmet og kommunen skal få delfinansiering fra private for ny buss.

De nekter at kommunen og sykehjemmet skal få pengene til bussen fordi de (sitat fra Solabladet) “Det er kommunen som skal eie og drive den og da må det være kommunen som betaler for den.

“Siden det er “kommunen som skal eie og drive den”, betyr det at Frp, AP, SP og bompengemotstanderne har lagt ned veto mot dugnader i kommunale barnehager, i skolene, i de kommunale idrettsanleggene? Det er jo tross alt kommunen som skal eie og drive disse også?

Har vi en ny posisjon som vil legge alle private initiativ og godt samarbeid mellom kommunen og private dødt i fire år siden det er “kommunen som skal eie og drive våre egne aktiviteter og da må det være kommunen som betaler for dem?

Venstre mener at den dugnadsinnsats som gjøres i samfunnet, også i samarbeid med kommunene, er av uvurderlig verdi. Vi ser derfor med sterk bekymring på de nye politiske signalene son ny posisjon sender.Venstre synes at en buss tilknyttet sykehjemmet, også kunne vært lånt bort på samme måte som man skal kunne få låne de andre kommunale bilene etterhvert.

Det kunne da ha vært inngått samarbeidsavtale med “Livsglede for eldre” om felles bruk, og bussen kunne selvsagt også kunne brukes av andre kommunale organisasjoner”. Målet må være at bussen kommer flest mulig til gode og at innkjøpskostnadene holdes lave.

Det tjener alle på og vi vil sterkt oppfordre ny posisjon om å se på saken enda en gang.Vi kan ikke ha en slik situasjon at bare fordi et initiaitv kom fra en med en annen partibok, så skal ny posisjon drive prinsipprytteri og si nei til dugnad.

Vil du støtte spleisen, så gjør du det HER.