Venstres kommunestyregruppe i Nittedal

Venstre har to kommunestyrerepresentanter i perioden 2019-2023. Inge Solli ble valgt som varaordfører etter valget i 2019 og har vært ordfører siden februar 2020.

Kommunestyrerepresentanter: Inge Solli og Egil Hjorteset.

Vararepresentanter til kommunestyret: Maria Prestø, Ingjerd Fjøsne, John-Ludvig Valen, Vida Valen og Linda Jeanette Nygård.