Minneord: Per Tore Woie

Per Tore Woie - portrettbilde
Per Tore Woie, Foto: Venstre

Per Tore Woie gikk 19. november 2019 bort og Venstre har mistet en sentral person i en viktig epoke av partiets historie.

Per Tore ble aktiv i Venstre allerede som ungdom i hjembyen Arendal på 80-tallet. I 1992-94 var han leder for Norges Unge Venstre og hans innsats spilte en viktig rolle for Venstres tilbakekomst som Stortingsparti i 1993.

I årene 1995-97 jobbet Per Tore for Lars Sponheim på Stortinget og var sentral i arbeidet med å vinne valget i 1997 og å gjenskape Venstre som regjeringsparti. Arbeidet lykkes, og 1997 ble regjeringen Bondevik 1 dannet.

Per Tore Woie ble utnevnt til æresmedlem i Unge Venstre og hyllet som en nøkkelperson i Venstres nye historie da ungdomsorganisasjonen feiret 100 år i januar 2009. Prisen ble utdelt av daværende leder i Unge Venstre, Anne Tørå Solsvik og Lars Sponheim (daværende partileder i Venstre), Foto: Jan Kløvstad

Per Tore var Venstres representant blant sekretærene i de viktige regjeringsforhandlingene på Voksenåsen. Da regjeringen tiltrådte, fikk Per Tore den sentrale posisjonen som statssekretær ved statsministerens kontor.

Årene i Bondevik 1 ble viktige for partiet og Per Tore var svært sentral som en av de nærmeste medarbeiderne til partileder Lars Sponheim. I mars 2000 gikk regjeringen av på en miljøsak.

Per Tore arbeidet en kort periode på Stortinget og på Venstres partikontor. Men i denne perioden var sykdommen begynt å sette et tydelig preg på livet, og i 2003 måtte Per Tore dessverre avslutte sin yrkeskarriere. Han flyttet etterhvert tilbake til Arendal og fortsatte der sitt engasjement for partiet som et ivrig og dedikert medlem.

Vi vil huske Per Tores politiske kreativitet, analytiske evner, hans arbeidskapasitet og urokkelige tro på partiet. Per Tore var en som evnet å tenke nytt, han var både visjonær og løsningsorientert. Han satte preg på miljøet med sin humor og lune væremåte.

Vi minnes den innsats og det han tilførte både partifellesskapet og norsk politikk med takknemlighet.

Trine Skei Grande
Partileder, Venstre