Debatt: Hva er et godt bomiljø? Spennende bygg fikk tommelen ned

Boligbygging i Oslo
Foto: Wikimedia

Det skjer ting i Bydel Grorud, og i særdeleshet på Rødtvet: Nye, store utbygginger står på trappene, og vi kan vente oss endringer – forhåpentligvis primært til det bedre. Men er vi alle enige om hva som er til det bedre?

DE OPPRINNELIGE planene for Kakkelovnskroken 3 på Rødtvet har blant annet blitt omtalt i denne avis 1. desember 2018. Inneklemt som den ligger mellom T-banen og Trondheimsveien, kan man godt forstå at det er en utfordrende tomt å bebygge.

Utbygger har likevel fått til et bygg som ville løfte området estetisk, og mange var begeistret for planene om å gi bygget et bærekraftsfokus – ikke minst undertegnede. Overraskelsen var dermed stor da planene ble skrotet, gjennom et vedtak hos Fylkesmannen.

ÅRSAKEN TIL skrotingen var en klage fra naboene, som i første rekke gikk på de mange dispensasjonene som var gitt fra gjeldende reguleringsplan fra 1985. Blant annet skulle bygget både bli høyere og ha flere etasjer enn det som var lagt til grunn i reguleringsplanen.

Naboene var bekymret for å miste utsikten til Bredtveit fengsel, og at området skulle miste fengselet og Rødtvet gård som signalbygg. Dette må nok ses i sammenheng med de omfattende utbyggingsplanene Plan- og bygningsetaten (PBE) ellers har for Rødtvet, hvor både Kakkelovnskroken og Pottemakerveien er tiltenkt en fortettet blokkbebyggelse på inntil 7 etasjer.

Naboene har fått solid støtte fra Riksantikvaren, som mente at utbyggingene i sum ville true det særpreget vi i dag har på Rødtvet.

SOM LOKALPOLITIKER ser jeg det som viktig å bidra til en samfunnsutvikling som best mulig gjenspeiler ønskene og behovene til innbyggerne. Samtidig er jeg opptatt av å forstå de ulike perspektivene man kan finne i ulike lag av befolkningen, og jobbe frem gode kompromisser.

I saken om Kakkelovns-kroken 3 ble jeg overrasket over hvor «unisont» naboene fremsto i sin motstand mot planene – jeg er jo selv nabo, og som tilhenger av prosjektet har jeg ikke blitt hørt. Selv om jeg forstår bekymringene som har kommet fram er jeg uenig i at man ved å skrote planene har fått til den beste løsningen for Rødtvet.

Jeg tok derfor på meg å snakke med både utbygger og naboene, representert ved hhv. Knut Halvor Hansen i ByKon Eiendomsinnovasjon og Edvin Hammervold i Rødtvedt borettslag, for å forsøke å bli litt klokere på hva som lå bak den siste utviklingen i Kakkelovnskroken 3.

DET ER INGEN tvil om at de opprinnelige planene for Kakkelovnskroken 3 har mange positive sider ved seg: Bygget er estetisk utformet, i hvert fall til industribygg å være, med en tydelig omtanke for miljøet, både i utforming (som trebygg) og tiltenkt funksjonalitet. Planen var å legge til rette for kortreiste varer og tjenester, med blant annet bakeriutsalg, matkasser og sykkelreparasjon, og på taket skulle det være bikuber og urbant landbruk.

I tillegg svarer bygget godt på kommunale behov, så som sysselsetting og fokus på miljø. Der det skortet litt, var i samarbeidet med naboene. De har hatt flere møter sammen, men altså ikke klart å komme til enighet om en løsning som kunne gagne begge parter.

RESULTATET ER altså at de opprinnelige planene er skrotet, og utbygger har allerede utarbeidet nye planer – denne gangen med ett mål for øyet; å få til et bygg som får klarsignal fra naboene.
I de nye planene holder bygget seg innenfor kravene til både høyde og utnyttelsesgrad. Dessverre har man med det nye forslaget helt gitt slipp på bærekraftsfokuset, og utbygger legger nå i stedet opp til å bygge et helt ordinært industribygg i blikk og betong.

DET MAN I denne prosessen har mistet, er muligheten til å fronte Rødtvet som et område for grønn næringsutvikling, med et spennende og unikt industribygg i tre. I stedet får vi mer av det samme i Groruddalen, og bilene på Trondheimsveien haster uinteressert forbi. Ekstra trist er det at naboene – uten nødvendigvis å ville det – har motarbeidet det som kunne ha blitt nye, fremtidsrettede og kortreiste arbeidsplasser for oss som bor her.

Jeg ønsker et godt bomiljø på Rødtvet, og for meg betyr det variert og blandet bebyggelse (boliger i ulik størrelse iblandet noe næring), lokale møteplasser, trygg ferdsel for syklende og gående, grøntområder og tilgang til Marka.

Ingen har så langt presentert den perfekte løsningen for Kakkelovnskroken 3, men jeg skulle gjerne ha jobbet mer med det første forslaget for å finne en løsning alle kan leve med.

Opprinnelig publisert i Akers Avis Groruddalen 3. desember 2019