Uttalelse: La de ureturnerbare asylsøkerne få jobbe

Venstres landsstyremøte
Foto: Venstre

Ureturnerbare asylsøkere har siden 2011 ikke hatt anledning til å få arbeidstillatelse i Norge. Denne gruppen mennesker har fått endelig avslag på oppholdstillatelse i Norge, men kan ikke sendes ut av landet av forskjellige grunner. I dag lever mange av disse et liv på vent, uten mulighet til å tjene til livets opphold på en lovlig måte.

Både Grunnloven (§110) og FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (§23) slår fast at enhver har rett til å kunne arbeide.

Ureturnerbare asylsøkere er mennesker som mangler den sentrale rettigheten til å jobbe og livnære seg selv. Det var den rødgrønne regjeringen som i 2011 endret praksis slik at ureturnerbare asylsøkere mistet retten til arbeidstillatelse.

Arbeidstillatelser vil kunne bidra til en bedre hverdag, bekrefte den enkeltes verdi, være helsefremmende og hindre utnyttelse og svart arbeid. Det vil også gi denne gruppen økte muligheter til å bidra til fellesskapet. Venstre arbeider derfor for å gjøre det enklere for asylsøkere å få midlertidig arbeidstillatelse, også lengeværende asylsøkere som har fått endelig avslag, men som ikke kan returneres til hjemlandet.

Det er spesielt viktig at ureturnerbare asylsøkere som har vært lenge i Norge, gis mulighet til å arbeide. Venstre vil derfor at ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge skal få rett til å arbeide. Venstre er glad for gjennomslag innenfor dette temaet i regjeringsplattformen, men mener det haster å konkretisere og implementere denne nye politikken.

På et eller annet tidspunkt, når det har gått lang tid uten at norske myndigheter eller asylsøkeren selv har greid å muliggjøre en retur, må det settes en strek, slik at mennesker slipper å leve hele livet sitt på vent.

Vedtatt på Venstres landsstyremøte på Storo (Oslo), 8. desember 2019