Ny lokallagsleder i Stavanger Venstre

Årsmøte i Stavanger Venstre 2019, Foto: Stavanger Venstre

Stavanger Venstre avholdt årsmøte 11. desember på Venstres Hus. Ny styreleder er Hege Benedicte Blom Stene.

Allerede i fjor ble lokallagene Finnøy, Rennesøy og Stavanger sammenslått til et felles Stavanger Venstre, så årets møte markerte at nå er vi også snart én kommune.

Årsmøtet markerte også at en lang æra i Stavangerpolitikken var over da mangeårige gruppeleder Per A. Thorbjørnsen leverte sin og bystyregruppens siste årsmelding for gamle Stavangers bystyregruppe. Per har vært folkevalgt for Stavanger Venstre i 36 år, og en engasjert, hardtarbeidende og kunnskapsrik klippe i bystyre og formannskap like lenge.
Han har satt tydelige Venstrespor i Stavanger, og vi kommer til å savne både kompetansen hans og, ja, vi innrømmer det, hans sleivete bergenserhumor.

Årsmøtet valgte også nytt styre. Tidligere lokallagsleder Hege Eriksen Norbøe, nestleder Harald Hammer og faste styremedlemmer Liva Hjelmeland Austvoll og Hayrettin Soyer ble takket av for sitt arbeid og innsatsen for lokallaget.

Styret i Stavanger Venstre vil det kommende året bestå av:
Leder: Hege Benedicte Blom Stene
Nestledere: Heino Blanckaert og Roar Houen
Styremedlemmer: Hanne Sønderland Pickett, Ann Elin Piel, Lene Kramer og Eleanor Simmonds

Varamedlemmer ble Eline Wolden Bersagel, Bjørn Tore Flakke, Lill Qvigstad, Bjarte Espeland Horpestad, Ingunn Westvik Jolma og Hege Eriksen Norbøe.

I tillegg møter gruppeleder Jan Erik Søndeland på vegne av kommunestyregruppen.