Styrker flytrafikken distriktene

– Et møysommelig arbeid som gir resultater i landsdeler der mindre fly er en viktig del av kollektivtilbudet, sier Venstres Arne Ivar Mikalsen i Nordland., Foto: Arne Ivar Mikalsen

Regjeringen legger om avgiftene til flyselskapene slik at kortbanenettet kommer bedre ut. – Et møysommelig arbeid som gir resultater i landsdeler der mindre fly er en viktig del av kollektivtilbudet, sier Venstres Arne Ivar Mikalsen i Nordland.

– Flyrutene er i realiteten et viktig kollektivtilbud langs kysten. Derfor er dette en riktig og viktig omlegging som kommer distriktene til gode, sier Arne Ivar Mikalsen, Trine Noodt og Irene Dahl.

– Flyavgiftene må treffe mer målrettet. Store avstander her vi bor gjør at det mange steder langs kysten ikke finnes andre alternativer enn å ta flyet dersom en skal noe lengre av gårde. Dermed kan ikke folk velge mer miljøvennlig transport, understreker Trine Noodt og Irene Dahl i Troms og Finnmark Venstre.

Viktig tilbud for kysten

– Flyrutene er i realiteten et viktig kollektivtilbud langs kysten. Derfor er dette en riktig og viktig omlegging som kommer distriktene til gode, sier Noodt og Dahl.

Les også: Vesterålen: – Dette er veldig, veldig bra.

Riktig avgiftsendring

En beregning viser at endringene vil medføre en avgiftslette på rundt 40 millioner kroner for Widerøe, mens SAS og Norwegian vil få en økning på henholdsvis 17 og 15 millioner kroner.

Les også: Troms Venstre: Venstre vil redusere avgiftene på kortbanenettet.

– Venstre er svært fornøyd med en omprioritering av flyplassavgifter. Nå vil distriktsflyplassene kunne få et bedre kommersielt tilbud med fly. Dette er svært viktig for å øke bolysten i distrikts-Norge, sier Venstres Jon Gunnes, nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Fakta: Dette er de tre viktigste endringene

  • Det trekkes fra 6 tonn ved beregningen av den vektbaserte startavgiften. Ofte omtalt som bunnfradrag, som tilgodeser de minste flyene.
  • Styrker konkurransekraften til innenlands luftfart. Flyselskap som bare flyr gjennom det norske luftrommet på vei til og fra andre land, må ta en større andel av kostnaden for flysikringstjenestene.
  • Endrer beregningen av den avgiften som betales for tårntjenestene på alle unntatt de fire største lufthavnene. Reduserer avgiftsbyrden for bruken av lette fly.