Pressemelding: Venstre vil redusere avgiftene på kortbanenettet

Pressemelding

Irene Dahl, Leder Troms og Finnamark Venstre
Morten Skandfer, 1.kandidat Tromsø Venstre
Benedicte Bjørnås, leder Troms og Finnmark Unge Venstre

Venstre har nylig hatt sitt landsmøte. Det var et særlig fokus på
lokalsamfunn, miljøvennlig transport i hele landet og næringslivets
muligheter i det grønne skiftet.
Venstre vedtok en uttalelse som slår fast at i mange distrikt er fly et
nødvendig transportmiddel både for næringsliv og privatpersoner. Venstre
vil at avgiftsnivået for småfly skal reduseres, for å sikre et godt tilbud for
distriktene.

”I Nord-Norge er kortbanenettet å betrakte som kollektivtrafikk. Dette er et
standpunkt som Troms og Finnmark Venstre har kjempet for og fått
gjennomslag for”, uttaler leder for Troms og Finnmark Venstre, Irene Dahl.
”Venstre er også pådriver for at kortbanenettet om noen år kan driftes med
elektriske fly og har satt 2040 som mål for dette. Nord-Norge med sine
mange småflyplasser og korte flystrekninger har forutsetninger for å være i
front i verden på området. Det blir da nullutslipp av lavere kostnader”, sier
Morten Skandfer, gruppeleder for Venstre i Tromsø .
Venstre vil ha mer trafikk over på jernbane og vil bygge mer jernbane i
Norge, også i nord. Derfor fikk Venstre gjennomslag i Regjeringen for den
utredningen av jernbane til Tromsø som pågår nå. Her må trykket holdes
oppe, ikke minst fra eksportavhengige næringer i nord.
Venstre vil opprettholde virkemidlene og tiltakene for å nå målet om at alle
nye biler skal ha nullutslipp fra 2025. Derfor må det være en omfattende
ladeinfrastruktur og hydrogenfylling i hele landet, langs vegene og i
havnene.

For Venstre er det viktig at europavegene gjennom hele landet først har
tilstrekkelig bredde, kvalitet og sikkerhet før det bygges nye motorveger ved
de store byene. Det er viktig for folk og næringsliv i distriktene.
”Samlet er dette en politikk for tiltak til vanns, på land og i lufta som gjør det
mulig å gjennomføre en moderne og realistisk transportrevolusjon også
utenfor de største byene”, sier Benedicte Bjørnås, leder Troms og
Finnmark Unge Venstre.

”Venstre mener det skal være lett og attraktivt å velge miljøvennlige
løsninger. Det vil gjøre hverdagene enklere, styrke næringslivet og øke
verdiskapningen i hele landet”.

 

Irene Dahl
Mob: 92899857
[email protected]

Morten Skandfer
Mob: 90123452
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**