Tiltakene som skapte elbil-boomen

El-bil lader
– Vi kan ikke kutte fordelene når elbilbølgen begynner å treffe hele landet. Oversikten over elbiler i Norge er tydelig. Potensialet er enormt for flere grønne biler. Byer som har mange elbiler trenger flere ladestasjoner. Regioner og distrikt som ikke har fått tatt del i elbil-løftet, trenger flere ladestasjoner og at fordelene beholdes lengst mulig, sier Abid Raja., Foto: iStock

I 2003 hadde Norge 1000 elbiler. I 2012 demonstrerte elbilister foran Stortinget. De krevde 100.000 elbiler i 2020. Knappe ti år senere ruller over 250.000 elbiler på norske veier. Slik fikk Norge verdens grønneste bilpark.

Elbilparade markerte klimaforliket på Stortinget

Et viktig krav fra Elbilforeningen var «100.000 elbiler senest i 2020». Foto: Norsk elbilforening

Bakgrunnen for demonstrasjonen i 2012 var klimaforhandlingene i Stortinget. Elbilforeningen slo fast at stabile fordeler for elbilene er nøkkelen til utslippsfri biltransport. Kravene var «100.000 elbiler senest i 2020», «fastholde rammebetingelsene» og «forsterke ladeinfrastruktur».

Knappe ti år senere ruller over 250.000 elbiler på norske veier. Venstres kamp for de grønne bilene startet allerede på 90-tallet, med tidligere partileder Lars Sponheim og samferdselsminister Toril Skogsholm i spissen.

Fritak for avgifter

Norges første elbil var i Bellonas eie. Det var en ombygd Fiat, med blybatterier og en teoretisk rekkevidde på 45 kilometer. Bellona klarte å få fritak for engangsavgiften på sin elbil i 1990. Etter dette fikk alle elbiler fritak.

I 1996 fikk Lars Sponheim Stortinget med på følgende vedtak: «Stortinget ber Regjeringen frita elektriske biler for bompengeavgifter.» I 2001 ble Venstres Torild Skogsholm ny samferdselsminister. Momsfritaket for elbilene var innført tidligere på året. Hun ønsket å gjennomføre et prøveprosjekt med elbiler i kollektivfeltet.

– Målet var å forsterke markedet for elbilene. Vi fikk motstand fra Vegdirektoratet, men før sommeren 2003 fikk vi gjennomført en prøveordning med el-biler i kollektivfeltene i Oslo og Akershus. Dette fikk fart på markedet, selv om boomen kom nesten 15 år senere, sier Skogsholm.

Torild Skogsholm fikk æren for å levere nøklene til elbil nummer 1000 til en bilist i Oslo.

Torild Skogsholm fikk i 2003 æren for å levere nøklene til elbil nummer 1000 til en bilist i Oslo. Foto: Kollega Bil AS / Elbil Norge AS

Milepæl på 1000 biler

29. august 2003 var en milepæl for elbilene. En tidlig fredag morgen fikk Skogsholm æren for å levere nøklene til elbil nummer 1000 til en bilist i Oslo.

– Det tok 10 år å få til de første elbilene på norske veier. Da var vi i verdenstoppen med tiltak for en grønnere bilpark. Mine mål som samferdselsminister var å fortsette med fem viktige tiltak: Fritak for engangs- og årsavgift. Gratis passering i bomringen. Gratis offentlig parkering. Nullsats i momssystemet. Elbil i kollektivfelt.

– Norge har fortsatt blant de beste ordningene i verden for en grønnere bilpark. Utslippene fra veitrafikken går kraftig ned, og det er svært viktig å fortsette med gunstige vilkår i framtida, understreker Skogsholm.

Over 100.000 nye biler på to år

I løpet av de siste to årene er elbilen blitt toppvalget til norske bilister. I 2018 ble det solgt 46.092 biler, og i 2019 økte salget til 60.316. I 2020 forventer både bilbransjen og Norsk elbilforening at markedsandelen for elbiler passerer 50 prosent (nybilsalget).

i 2019 har både Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet tatt initiativ til å fjerne elbil-fordeler. Venstres stortingsrepresentanter Jon Gunnes og Abid Q. Raja advarer kraftig mot å innskrenke elbil-fordelene.

– Pilene peker i riktig retning for det grønne skiftet på veien. Samtidig må vi være klar over følgende: Rundt 90 prosent av Norges befolkning har ikke elbil. Norge kan ikke vingle om elbil-fordeler. Vi må holde fast på vilkårene for en grønn bilpark, som kutter utslipp og sikrer bedre luft i byene, understreker Gunnes.

Fortsatt 90 prosent uten elbil

Abid Q. Raja påpeker at elbil-bølgen ikke dekker hele Norge. Det er bare i Hordaland, Oslo og Akershus og delvis Vest-Agder og Rogaland der hver 10. bil går på strøm. Om lag 90 prosent har ikke elbil. (Se elbil-statistikken)

Les også: VG: – Norge har ikke tatt elbilbølgen.

– Vi kan ikke kutte fordelene når elbilbølgen begynner å treffe hele landet. Oversikten over elbiler i Norge er tydelig. Potensialet er enormt for flere grønne biler. Byer som har mange elbiler trenger flere ladestasjoner. Regioner og distrikt som ikke har fått tatt del i elbil-løftet, trenger flere ladestasjoner og at fordelene beholdes lengst mulig, sier Raja.

Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen tester postens elvarebil.

Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen tester Postens elvarebil. Foto: Regjeringen.no / Tone Hertzberg

Elbilene også i næringstransporten

I juni 2019 gir klimaminister Ola Elvestuen Enova beskjed om å opprette et nullutslippsfond for næringstransport. Minimum 1 milliard kroner skal stilles til disposisjon fram til utgangen av 2020.

– Vi styrker en allerede sterk klimasatsing i transportsektoren. Enova har nå pengene til å sette fart på markedsutviklingen. Elbilsuksessen skal videre til tyngre kjøretøy, sa Elvestuen.

Allerede etter 8 dager var det solgt 2246 ny elektriske varebiler. I 2019 er det 7 modeller på markedet. Det er ventet minst 3 nye modeller i 2020.

Fakta: Fem milepæler bak elbil-boomen

  1. 1990: Norges første elbil var i Bellonas eie. De klarte å få fritak for engangsavgiften på sin elbil i 1990. Etter dette fikk alle elbiler fritak.
  2. 2001: Forslaget om momsfritaket kom i oktober 2000. Innført juli 2001.
  3. 2003: Etterspørselen skjøt fart når prøveordningen med elbil i kollektivfeltet ble startet opp etter forslag fra samferdselsminister Torild Skogsholm (V). Gradvis er følgende ordninger gjennomført: Fritak for engangs- og årsavgift. Gratis passering i bomringen. Gratis offentlig parkering. Nullsats i momssystemet. Elbil i kollektivfelt.
  4. 2016: Avgiftsregimet for grønne biler ligger fast til 2021. Gjennombruddsår rekkevidde for de mindre elbilene. For første gang ble det solgt flere el- og hybridbiler enn fossilbiler.
  5. 2019: Oppstart tilskuddsordning elektriske varebiler. Klimaminister Ola Elvestuen og Enova setter i gang en støtteordning for å få fart på salget av elektriske varebiler. På åtte dager ble det solgt 2246 ny elektriske varebiler. En rekke nye modeller på vei inn i markedet. Kraftig salgsøkning.