Forslag til nytt prinsipprogram lansert

Lansewring av Venstres prinsipprogram
– Et to år langt arbeid er endelig ved målstreken, og vi kan legge fram et solid prinsipprogram som løfter de store problemstillingene Norge og verden står overfor - og de sosialliberale svarene. Helt grunnleggende handler det om hvordan vi kan sikre alle menneskers frihet og de gode fellesskapene, også i morgen, sier leder for , Foto: Venstre

Onsdag ble forslaget til Venstres nye prinsipprogram lansert. Prinsipprogrammet skal løfte blikket og vise veien til et sosialliberalt samfunn, sier Iselin Nybø, som har ledet arbeidet.

– Et to år langt arbeid er endelig ved målstreken, og vi kan legge fram et solid prinsipprogram som løfter de store problemstillingene Norge og verden står overfor – og de sosialliberale svarene. Helt grunnleggende handler det om hvordan vi kan sikre alle menneskers frihet og de gode fellesskapene, også i morgen, sier Nybø.

Du kan lese forslaget til nytt prinsipprogram her

Hun fortsetter:

– Framover må vi finne gode løsninger på klimakrise, økende migrasjon, populisme, teknologiutvikling i rasende tempo og et helt nytt arbeidsliv. Venstres tilnærming er mer internasjonalt samarbeid, teknologioptimisme og å flytte makta nærmere folk. Vi vil bygge samfunnet på prinsippet om frihet for den enkelte og ansvar for hverandre.

Må være relevant

Prinsipprogrammet skal nå diskuteres på årsmøtene til Venstres fylkeslag, før det vedtas på landsmøtet 17.-19. april. Dette er første gangen Venstre vedtar nytt prinsipprogram siden 2007.

– Prinsipprogrammet slår en himmel over Venstres politikk det neste tiåret. Det var på tide med en oppdatering, slik at det ble mer relevant for tiden vi lever i og morgendagen. Samtidig er det – i hvert fall i Venstre-sammenheng – relativt kort og overordnet. De konkrete politiske løsningene må meisles ut i de kommende stortingsvalgprogrammene, slår Nybø fast.

- Satsingen på studentboliger har gitt flere studenter rimelig botilbud. Ferske tall fra NSO og studentsamskipnadene viser at det i år står færre i kø for studentboliger enn i fjor., sier Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).
– Prinsipprogrammet slår en himmel over Venstres politikk det neste tiåret. Det var på tide med en oppdatering, slik at det ble mer relevant for tiden vi lever i og morgendagen. Samtidig er det – i hvert fall i Venstre-sammenheng – relativt kort og overordnet. De konkrete politiske løsningene må meisles ut i de kommende stortingsvalgprogrammene, slår Iselin Nybø fast.

Liberale dilemmaer

Det har ikke bare vært enkelt å komme fram til de riktige prinsippene. Forslaget til prinsipprogram inneholder fem dissenser og én delt innstilling:

– Mange utfordringer som komitéen har drøftet, er liberale dilemmaer. Da er det naturlig at komitéens uenigheter tas ut i dissenser, og la landsmøtet avgjøre. Det gjelder blant annet hvordan vi ønsker å organisere samarbeidet vårt med Europa framover – gjennom EØS-avtalen eller EU, hvordan vi ønsker å innrette valg- og skattesystemene våre, eller hva retten til å bestemme over egen kropp bør innebære. Jeg vil takke komitéen for godt samarbeid og spennende debatter. Nå gir vi ansvaret videre til Venstres medlemmer, avslutter Nybø.

Prosess framover mot landsmøtet

Du kan lese forslaget til nytt prinsipprogram her

Dokumentets ti kapitler skal behandles i plenumssesjoner på landsmøtet, der debatt og vedtak foregår fortløpende. Plenumssesjonene finner sted lørdag og søndag. De første tre kapitlene ble behandlet på landsmøtet i 2019. Det er likevel foreslått noen justeringer på disse, slik at de henger bedre sammen med resten av teksten. Det åpnes altså også for endringsforslag til kapittel én, to og tre.

Fristen for å komme med endringsforslag er tirsdag 3. mars.

Alle endringsforslag må leveres elektronisk, via dette skjemaet.

Prinsipprogramkomitéen

Arbeidsutvalget for prinsipprogramkomitéen, bestående av Iselin Nybø (leder), Tord Hustveit og Odd Einar Dørum, ble oppnevnt av landsstyret i desember 2017.

Den fulltallige prinsipprogramkomitéen ble satt ned av landsstyret i mars 2018. Komitéen er ledet av Iselin Nybø, med Tord Hustveit og Odd Einar Dørum som nestledere.

Andre medlemmer er Trine Noodt, Sveinung Rotevatn, Sondre Hansmark Persen (NUV), Tina Shagufta Kornmo, Torgeir Anda, Sofie Høgestøl og Alfred Bjørlo.

Varamedlemmer er Ingvild Wetrhus Thorsvik, Trond Åm og Ida Gudding Johnsen. Per Magnus Finnanger Sandsmark var medlem frem til 6. desember 2018, da han trakk seg grunnet ny stilling som er uforenlig med vervet. Alfred Bjørlo trådte da inn i komitéen.