Nytt styre Frogner Venstre 2020

Følgende styre ble valgt på årsmøtet 9. januar 2020 for ett år:

Bydelslagsleder: Tore Wilken Nitter Walaker

Bydelslagsnestleder: Vegard Lefdal

Styremedlemmer: Kristian Rudsta Andersen, Elisabeth Solem, Mari Kastet, Eli Marie Sagedal Hindahl

Varamedlemmer til styret: Mathias Øverås, Julianne Ferskaug og Daniel Jackson