Uttalelse: Norge inn i EU!

Vi står i dag midt i flere globale kriser. Utfordringer innen klima, innvandring og økonomisk
stabilitet har vist seg langt større enn hva hvert land kan løse på egenhånd. Derfor er det
på tide at Norge sier tydelig ja til internasjonalt samarbeid og blir et fullverdig medlem av
det europeiske fellesskapet.

Det er bare gjennom aktiv deltakelse at vi kan være med på å forme EU slik vi ønsker.
Nordmenn under 44 har aldri fått sagt sin mening om EU-saken. Svært mange av dagens
velgere hadde ikke stemmerett eller var ikke født ved sist folkeavstemning. Når EU samtidig
har utviklet seg til noe svært annet enn det var i 1994, er det på høy tid å ta opp
EU-spørsmålet på nytt. I den forbindelse er det ingen tvil om hvilken side Venstre burde stå
på.

Den Europeiske Union har ikke bare gitt Europa langvarig fred, men også sikret flere
grunnleggende friheter innenfor blant annet arbeid, migrasjon og økonomisk samarbeid.
Vi har heldigvis fått nyte godt av disse godene i EØS, men avtalen forplikter oss også til å
implementere direktiver vi verken kan stemme på eller ha innflytelse over. Selv om de
fleste av disse har vært uproblematiske eller positive, er vår mangel på folkevalgt
innflytelse en svekkelse av demokratiet. Vi er med andre ord avhengige av et fullverdig
medlemskap i EU dersom den norske befolkningen skal kunne være med å påvirke viktige
fremtidige beslutninger.

Klimakrisen er den største krisen verden står ovenfor i nyere tid, og noe det ikke er mulig for
enkeltland å løse på egenhånd. Til tross for at EU har vært en pådriver i klimakampen har
de også en lang vei å gå – og med Norge rundt forhandlingsbordet kan vi være en
pådriver for å gjøre hele Europa enda grønnere. Europa har kuttet sine utslipp, og med
Norges direkte innflytelse kan vi skape verdens første karbonnøytrale verdensdel.

Uttalelsen ble vedtatt på årsmøtet i Sagene Venstre i januar 2020.