Uttalelse: Rana Venstre krever en rettferdig pensjonsordning

Foto: Chris-Håvard Berge (CC BY-NC 2.0), https://flic.kr/p/7ifJik

Ved innføring av ny pensjonsordning i 2011 ble det vedtatt en underregulering av pensjonene slik at pensjonene ble økt med alminnelig lønnsøkning minus 0.75%. Det fikk den (uintenderte?) konsekvens, at i år med reallønnsøkning mindre enn 0.75%, så fikk pensjonistene redusert sin kjøpekraft. Og da gjerne samtidig som kjøpekraften økte hos lønnsmottakerne. Pensjonistene fikk mindre penger til å dekke sine faste utgifter, samtidig som levestandarden økte for lønnsmottakerne.

I et slikt system kan kjøpekraften for lønnsmottakere gå mot uendelig samtidig som kjøpekraften for pensjonistene går mot null. Denne urimeligheten har vært påpekt over flere år, uten at saken har fått en løsning. Rana Venstre krever derfor at ved den årlige reguleringen av pensjonene skal pensjonistene minst få opprettholdt kjøpekraften såfremt lønnsmottakerne får samme eller økt kjøpekraft. Og videre at ved redusert kjøpekraft for lønnsmottakerne skal pensjonistenes kjøpekraft reduseres maksimalt med samme prosent som lønnsmottakernes reduksjon. Rana Venstre mener videre at minstepensjonene bør heves.

Denne uttalelsen ble vedtatt på Rana Venstres årsmøte 23.01.2020