Derfor er «iskanten» så viktig

Ola Elvestuen på sjøen
Iskanten er ikke en kant. Det er en «iskantsone» og et Eldorado for livet i havet, sier Ola Elvestuen. , Foto: Venstre

Regjeringen og Stortinget skal denne våret behandle ny forvaltningsplan for Barentshavet. Venstres mål er oljefritt Arktis, og at «iskanten» flyttes sørover. Dette alt du trenger å vite om tiårets klimakamp.

I 2013 vant Venstre kampen om oljefrie havområder utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, Skagerak, Mørefeltene og iskanten. Bølgene gikk høye i 2015 da Høyre og Fremskrittspartiet flyttet iskanten nordover i en melding om Barentshavet.

Daværende leder i Stortingets miljøkomité, Ola Elvestuen, var krystallklar:
– Hvor iskanten går vil nå være et spørsmål for Stortinget, som må legge oppdatert kunnskap til grunn. Da vil grensen for iskanten komme mye lenger sør enn det regjeringen nå foreslår, sa Elvestuen. Som klimaminister har Elvestuen hatt hovedansvaret for meldingen som straks legges fram for Stortinget. Mer om dette senere.

«Iskanten»: Havets eldorado

Iskanten er ikke en kant. Det er en «iskantsone» i Barentshavet og Arktis (se kart). Det er en overgangssone mellom åpent hav og is. For sjøpattedyr, fisk og plankton er området et eldorado. Det er unikt fordi det består av varmt atlanterhavsvann, som gjør at plankton trives svært godt. Dermed trives fisken, og der fisken trives, lever sjøfugl og sjøpattedyr som hval, sel og isbjørn. Barentshavet har verdens høyeste tetthet av sjøfugl, og flere av artene som lever i Barentshavet har nasjonal og internasjonal verneverdi.

Illustrasjon av iskantsonen
Iskanten er ikke en kant. Det er en «iskantsone» i Barentshavet og Arktis
Ketil Kjenseth
– Kystverket er helt klare på at det ikke finnes tilgjengelig teknologi for å fjerne oljeforurensning fra islagte områder. Olje som fryser inn i isen vil kunne transporteres og forurense der isen smelter, sier dagens leder i Stortingets miljøkomité, Ketil Kjenseth.

Røft og sårbart

Petroleumsaktivitet i dette området bringer med seg risiko for forurensing og forstyrrer livet i området der aktiviteten foregår. Det er betydelig risiko å bore etter olje i det røffe og sårbare havområdet i Arktis.

– Kystverket er helt klare på at det ikke finnes tilgjengelig teknologi for å fjerne oljeforurensning fra islagte områder. Olje som fryser inn i isen vil kunne transporteres og forurense der isen smelter, sier dagens leder i Stortingets miljøkomité, Ketil Kjenseth.

Partier endrer politikk

– Gjennom tiår har vi sloss for at sårbare områder skal vernes mot oljevirksomhet. I høst hadde Venstres landsstyre en grundig behandling om iskanten. Vi vil legge faglige råd til grunn. Det innebærer å gi Barentshavet nord varig vern og flytte grensen for iskanten sørover, sier Kjenseth.

Isbjørn på isen
Bli med på laget!

I løpet av våren skal regjeringen og Venstres nye klimaminister, Sveinung Rotevatn, legge fram forslag til ny «Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten». Deretter skal denne behandles av Stortinget. Fremskrittspartiet vil ikke flytte iskanten «en millimeter lengre sør». «Arbeiderpartiet sier de vil legge større vekt på sårbarhet og miljø enn vi har gjort tidligere.» Oslo Høyre vil flytte iskanten sørover, og peker på at «dette er naturverdier vi må bevare».

Mulig seier for framtida

– Signalene fra Ap og Høyre er svært positive. Dersom vi lykkes i å flytte iskanten sørover, vil dette være den største seieren for sårbare havområder siden vi vernet Lofoten, Vesterålen og Senja, understreker Ketil Kjenseth.