Venstres gruppe i bydelsutvalget

Fredrik Lading er gruppeleder og representant for Venstre i bydelsutvalget i Gamle Oslo. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål, innspill eller vil at vi skal se nærmere på noe.

 

Venstres representanter i bydelsutvalget, komiteer og driftsstyrer

Bydelsutvalget
Fredrik Lading, tlf. 922 69 832, e-post [email protected]

Oppvekstkomiteen
Julia Anh Thu Ølmheim, tlf. 403 29 750, e-post [email protected]

Velferd- og kulturkomiteen
Kamile Gürsel, e-post [email protected]

Byutviklingskomiteen
Jonas Bjørnødegård, e-post [email protected]

Navnekomiteen
Trine Skei Grande, tlf. 922 69 832, e-post [email protected]