Nybø: Nye tiltak for å trygge arbeidsplassene

Iselin Nybø
- Ordningene vil være til hjelp for næringslivet og de mange små og mellomstore bedriftene som nå står i en svært krevende situasjon, sier Nybø. , Foto: Marte Garmann/Kunnskapsdepartementet

Flere garanti- og låneordninger, utsettelse og lettelse i merverdiavgift og forskuddsskatt for selskaper er blant tiltakene for å trygge bedrifter og jobbene til folk, opplyser næringsminister Iselin Nybø. Stortinget behandler tiltakene lørdag.

Bakgrunnen er regjeringens første krisepakke som ble lagt frem for Stortinget 15. mars . Fredag fulgte regjeringen opp med å lansere tiltakene for å trygge bedrifter og arbeidsplasser. Les også oversikt og fakta med tiltakene som nå behandles av Stortinget nederst i oppslaget (blå faktaboks).

Få flest mulig gjennom krisen

– Vi vil gjøre det som trengs for å sikre norsk økonomi og bistå norske bedrifter- både store og små virksomheter. Disse ordningene vil være til hjelp for næringslivet og de mange små og mellomstore bedriftene som nå står i en svært krevende situasjon. Målet er å få så mange som mulig gjennom krisen, og at de som har en jobb fortsatt vil ha den når krisen er over, sier Nybø.

– Det viktigste nå er å hjelpe næringslivet gjennom krisen, slik at folk har en jobb å gå til når ting igjen normaliseres, sier Venstres finanspolitiske talsmann Ola Elvestuuen. Mange bedrifter er i en krevende situasjon nå, og trenger tilgang til penger for å komme seg gjennom denne tøffe tiden. Med tiltakene vil det bli enklere for dem å skaffe seg den likviditeten de trenger for å trygge arbeidsplassene, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen

Stortinget forhandlet om krisepakkene natt til lørdag 21. mars. Ola Elvestuen opplyser at Stortinget støtter krisetiltakene for å hjelpe kriserammede bedrifter.

Flere tiltak kommer

– Vi vil gjøre det som trengs, og bruke de pengene som er nødvendig, for å sikre norsk økonomi og for å bistå norsk næringsliv. Tiltakene som er lagt frem vil avhjelpe situasjonen. Det vil likevel være behov for mer. Det kommer. Dette jobber vi allerede med, sier Nybø.

Regjeringens utgangspunkt er at sunne og lønnsomme bedrifter ikke skal gå konkurs, selv om de blir hardt rammet av koronaviruset akkurat nå. Det viktigste, utenom liv og helse, er at bedrifter overlever slik at de som har en jobb, fortsatt vil ha den når denne krisen er over, sier Nybø.

To hovedtiltak

1. Garanti- og låneordninger for bedre likviditet i bedriftene
Regjeringen foreslår å etablere en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet. Garantiordningen får en total ramme på 50 milliarder kroner.

  • Ordningen gjelder for lån inntil 50 millioner kroner per bedrift og med maksimalt 3 års løpetid. Den gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020.
  • Staten garanterer for 90 prosent av lånene under ordningen. Tap skal fordeles pro rata der staten og banken tar henholdsvis 90 og 10 prosent.
  • Lån som allerede er innvilget kan ikke overføres til ordningen.
  • Ordningen skal bidra med likviditetslån for bedrifter som er rammet av inntektsbortfall som følge av virusutbruddet. Ordningen reguleres i en ny lov, og nærmere bestemmelser om hvilke lån som vil komme inn under ordninger vil bli spesifisert i forskrift

2. Gjenopprette Statens obligasjonsfond
Regjeringen foreslår å gjenopprette Statens obligasjonsfond med en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Tiltaket er rettet mot større norske selskaper, uavhengig av bransje, og skal forvaltes av Folketrygdfondet. Finansdepartementet legger opp til å fastsette mandatet mot slutten av førstkommende uke. Det legges blant annet opp til:

  • En betydelig andel av obligasjonsfondets midler skal investeres i ikke-finansielle selskap, men at fondet også kan investeres i bank- og finanssektoren.
  • Ramme inn hvor stor andel av fondets midler som kan være investert i obligasjoner utstedt av én enkelt utsteder.
  • Krav til kredittvurdering (rating).
  • En betydelig andel av obligasjonsfondet kan investeres i obligasjoner med høyere risiko (high yield).

Les mer om ordningene på regjeringen.no.

Oversikt og fakta: Dette er tiltakene som nå er vedtatt.

Behandles i Stortinget lørdag 21. mars. Det er varslet at en enstemmig finanskomité støtter tiltakene.

1. Lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter
▪ Ramme på 50 milliarder fordeles mellom bankene etter markedsandel i SMB-markedet.
▪ Maks 50 millioner i lån per lånekunde i inntil 3 år(begrenset av maks 2x lønnskostnader i 2019 eller 25% av omsetning i 2019).
▪ Gjelder nye lån innvilget fra ordningen trer i kraft til 1. juni 2020.
▪ Vil bidra til at levedyktige bedrifter får lån i en tøff periode.

2. Gjenopprettelse av Statens obligasjonsfond
▪ Ramme på inntil 50 milliarder som skal benyttes til å kjøpe obligasjoner
▪ Forvaltes av Folketrygdfondet innenfor mandat fastsatt av Finansdepartementet: Betydelig andel skal investeres i ikke-finansielle selskap. Betydelig andel kan investeres i obligasjoner med høyere risiko. Krav til kredittvurdering (rating). Maksgrense for investering i obl. utstedt av én utsteder.
▪ Tiltaket er rettet mot store selskaper, ikke bransjespesifikt
▪ Skal stimulere andre investorer til å ta del i obligasjonsmarkedet.
▪ Vil bidra til et mer velfungerende obligasjonsmarked

3. Den lave satsen i merverdiavgiften reduseres fra 12 til 8 % fra og med 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020.

4. Fristen for innbetaling av første termin for merverdiavgift 14. april utsettes til 10. juni 2020.

5. Fristen for innbetaling av andre terminen for forskuddsskatt for selskap utsettes fra 15. april til 1. september 2020. Utsettelsen omfatter også overskuddsdelen av finansskatten.

6. Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettesfra 15. mai til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten.

7. Kjøp av hjemtransport med fly av nordmenn på reise og særskilt frakt, 100 mill. kroner.

8. Kjøp av innenlandske flyruter hvor det ikke er grunnlag for kommersiell drift, 1 000 mill. kroner.

9. Garantifasilitet for flyselskapene. 3 mrd. kr Norwegian, 1,5 mrd. kr SAS, 1,5 mrd. kr Widerøe mv. Det gis 90 prosent statsgaranti på hvert lån. Egenkapitalgrad minimum 8 prosent siste kvartalsrapportering, avvik kan gis gitt oppfyllelse ytterligere krav.