Elvestuen fornøyd med nødhjelp for tusenvis av bedrifter

Stortinget: Bred tilslutning til kompensasjonsordningen for bedrifter
Kompensasjonsordningen er en etterlengtet og helt nødvendig ordning for å sikre overlevelsen til sunne norske bedrifter og arbeidsplasser, sier Ola Elvestuen., Illustrasjon: iStock / Liv Aarberg

Stortinget: – Det er svært gledelig at Stortinget raskt har samlet seg om en ordning som trygger arbeidsplasser og bidrar til at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom krisen, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag til kompensasjonsordning for å holde bedrifter flytende og unngå konkurser og oppsigelser. Regjeringen la frem detaljene for kompensasjonsordningen 2. april, og det er denne som nå får støtte i Stortinget. Ordningen gjelder for mars, april og mai, og regjeringens mål er å åpne søkeportalen 17. april.

Ola Elvestuen

Kompensasjonsordningen er en etterlengtet og helt nødvendig ordning for å sikre overlevelsen til sunne norske bedrifter og arbeidsplasser, sier Ola Elvestuen.

Vil forhindre konkurser

– Hele samfunnet opplever nå store konsekvenser av virusutbruddet og de tiltakene som er satt i verk for å begrense smitte. Det viktigste er å ivareta liv og helse, men det er også helt nødvendig at staten midlertidig kompenserer for deler av de faste utgiftene til bedrifter som har opplevd et betydelig omsetningsfall som følge av virusutbruddet, sier Elvestuen.

Han understreker at næringslivet må få mulighet til å holde seg flytende gjennom en periode der mange ikke har mulighet til å tjene penger selv om virksomheten deres har vært sunn frem til krisen inntraff. Både bedrifter som rammes av direkte smittevernstiltak og de som opplever fallende etterspørsel som følge av at folk må holde seg hjemme skal kompenseres.

– En rekke bedrifter har fått pålegg om å stenge bedriften i en periode og dermed har hatt tilnærmet null i omsetning. Stortinget understreker at disse har et spesielt behov for å få kompensert sine faste kostnader for å forhindre konkurser, sier Ola Elvestuen.

Alle som rammes skal få hjelp

Videoklipp etter tillatelse fra NRK

Kompensasjonsordningen er en etterlengtet og helt nødvendig ordning for å sikre overlevelsen til sunne norske bedrifter og arbeidsplasser. Ordningen er utarbeidet i tett samarbeid med NHO, Virke, LO, Finans Norge og SMB Norge.

– Jeg er svært fornøyd med raske vedtak i Stortinget. Dette er viktig nødhjelp for tusenvis av bedrifter og arbeidsplasser i hele Norge. Denne ordningen vil treffe godt og favner bredt. Alle foretak som er skattepliktig registrert i Norge, og som blir hardt rammet av koronaviruset, vil nå få muligheten til å søke om kompensasjon, understreker Elvestuen.

Enige om mediestøtte

Stortinget er også enige om å gi regjeringen i oppdrag å vurdere en egen støtteordning for media.

– Journalistikk er helt avgjørende i den situasjonen vi er i nå. Vi må gjøre det vi kan for å unngå at redaksjonene må permittere journalister. Det vil uansett være staten som bærer kostnadene, og da er det bedre å betale for at journalistene jobber enn å betale for at de ikke gjør det. Det er mange deler av samfunnet som må redusere sin aktivitet for å begrense smitte, men vi ønsker ikke at media skal være blant dem, avslutter Ola Elvestuen.