Ønsker LHL som lokalsjukehus på Øvre Romerike

Nes, Ullensaker, Eidsvoll og Hurdal Venstre ønsker LHL som lokalsjukehus på Øvre Romerike, Foto: Berit Roald, NTB scanpix

I samarbeid med Ullensaker, Hurdal og Eidsvoll Venstre, så fremmer Nes Venstre interpellasjon om at man på Øvre Romerike kan benytte ledig kapasitet ved LHL-sjukehuset åp Jessheim som lokalsjukehus.

Nes Venstre fremmet forslaget til KS-møte i mars 2020, men saken blei utsatt til mai på grunn av koronaviruset.

Her kan du lese om saken i protokollen fra kommunestyret. Venstres forslag blei vedtatt med 27 mot 8 stemmer, hvorav 5 fra Senterpartiet (!).

Det nye LHL-sykehuset i Ullensaker, hvor det også er lokalisert interkommunal legevakt for andre kommuner på Øvre Romerike, har i dag ledig kapasitet. Nes er i dag underlagt sykehuset på Kongsvinger. Ved Akershus universitetssykehus HF i Lørenskog veit vi at det både er plass- og kapasitetsproblemer.

Ved LHL-sykehuset er det lagt opp til ulike tjenester som f.eks. røntgen. En samordning av tjenestetilbud ved LHL og ulike legevaktordninger på Øvre Romerike vil være svært positivt, istedenfor at pasienter må sendes hele vegen til en av avdelingene Ahus. Dette er en sak som sikrer tjenester nært folk.

Situasjonen for sykehusene i Lørenskog og Kongsvinger, og både ledig plass og kapasitet på LHL-sykehuset, har i dag gjort at en bedre samordning av tjenestene må kunne vurderes på nytt. Ikke minst hensynet til pasienter ved legevakta i Nes tilsier at helsetilbudet på Øvre Romerike kan og bør samordnes bedre.

Nes Venstre er kjent med at det i Ullensaker og Hurdal er tatt initiativ for å la LHL-sykehuset bli lokalsykehus for Øvre Romerike. Dette er spennende tanker som Nes bør støtte opp om. Uansett bør det kunne inngås avtaler slik at helse- og legevakttilbudet for nesbuene blir vesentlig bedret, og at unødvendig kjøring utafor Øvre Romerike unngås.

Vi ber derfor om følgende vedtak:

Ordføreren følger opp dette i aktuelle fora slik at kommunene på Øvre Romerike sammen kan bidra til en bedre løsning for befolkningen. Ordføreren bes ved en senere anledning rapportere til kommunestyret om hva som blir gjort.