Venstres valgkomité har gjenopptatt arbeidet

Per A. Thorbjørnsen har ledet valgkomiteen i Venstre.
Per A. Thorbjørnsen har ledet valgkomiteen i Venstre. , Foto: Joachim Steinbru

– Vi har hatt digitale møter og drøftet den videre prosessen frem mot landsmøtet. Vi jobber med en revidert innstilling etter at Trine Skei Grande varslet at hun trekker seg som leder, sier Per A. Thorbjørnsen.

Skei Grande varslet 11. mars at hun trekker seg som leder på Venstres landsmøte 2020. Landsmøtet skulle vært gjennomført denne helgen, 17. april til 19. april.

I gang med arbeidet

På bakgrunn av koronaviruset i Norge og verden ble Venstres landsmøte avlyst. Ny dato for landsmøtet 2020 er ikke satt. Lederen av Venstres valgkomité, Per A. Thorbjørnsen, varslet allerede 12. mars at komiteen har gjenopptatt sitt arbeid.

– Valgkomiteens opprinnelige innstilling ligger til grunn for arbeidet. Endringer som følge av behovet for ny lederkandidat, vil da fortrinnsvis skje i ledertrio og i sentralstyret, sier Thorbjørnsen.

Fylker kan gi nye innspill

Han opplyser at valgkomiteen har åpnet for at fylkeslag ved behov kan revidere sine tidligere innsendte innspill. Fristen for dette er 1. juni.

– Norge har innført svært strenge tiltak for å hindre spredning av koronavirus. Dette er viktige grep som legger føringer for fysiske møter i valgkomiteen. Dersom det er mulig vil vi forsøke å samles til et ordinært møte i høst. Kanskje tidligere dersom det er mulig innenfor rammene av helsemyndighetenes råd, understreker Thorbjørnsen.

Ny dato for landsmøte i Venstre er ikke satt. En innstilling fra valgkomiteen skal etter Venstres vedtekter foreligge tidligst seks uker og senest fire uker før landsmøtet avholdes.