Det beste for landet og Venstre!

Geir Olav Knappe, Namsos Venstre, Foto: Liv Aarberg / Venstre

Nå er det tid for å foreslå din drømmekandidat til Venstres stortingsliste til valget 2021. Send dine innspill innen 1. juni 2020 her.

– Stortingsvalget i 2021 blir et svært viktig valg for Norge og for Venstre, og skal Venstre fortsatt prege landets politikk er det essensielt at vi fortsatt er representert på storting og i regjering, sier nominasjonskomiteens leder Geir Olav Knappe.

– Nominasjonskomiteen er i gang med sitt arbeid. Vi har allerede hatt tre digitale møter. Vi har drøftet og vedtatt prosess, og hva som bør vektlegges for å kunne stå på lista. Komiteen er et fint knippe venstrefolk som vil partiet vel, og som har ambisjoner om å ha «Venstre-trøndere» på Stortinget også etter 2021, sier Knappe.

Nominasjonskomiteen skal ha en innstilling klar til 7. oktober. Nominasjonsmøte(ne) avholdes 7. november.

Komiteen understreker viktigheten av en åpen og forutsigbar prosess. Forhåpentligvis vil dette motivere og engasjere venstrefolket til å spille inn gode kandidater. Alle forslag vil bli behandlet seriøst og registrert. Komiteen setter pris på argumentasjon på hvorfor en vil ha foreslåtte kandidater på lista.

Man søker gode representanter for partiet og fylket. Hvem evner å mobilisere og motivere til innsats, og «løfte laget»?

Komiteen håper alle venstremedlemmer og lokallag motiveres til å foreslå gode kandidater.

– Folkens, dette er noe av det viktigste vi gjør for demokratiet, avslutter en optimistisk og motivert komitéleder.

Nominasjonskomiteens medlemmer er:

Geir Olav Knappe, leder
Ann Helen Skaanes, nestleder
Ragna Straume
Anders Dalland Mona
Torgeir Anda
Ingrid Dørum
Elisabeth Paulsen
Eli Anne Krystad
Andreas Tjørve, Liberale studenter
Bernhard Aarseth, Unge Venstre

Kontaktinformasjon:

Leder Geir Olav Knappe: [email protected] mobil: 959 38 089

Innspill sendes inn her.