Etterretningslov: Støtter forslaget. Tar dissens om omfattende overvåking

Tilrettelagt innhenting innebærer innhenting av elektronisk kommunikasjon som transporteres over den norske landegrensen. Metadata, som inneholder blant annet informasjon som navn, dato, klokkeslett, geografisk plassering og IP-adresse, vil lagres med det formål om at Etterretningstjenesten skal kunne søke i informasjonen. Dette kan avsløre intime detaljer om en persons liv, særlig når det analysers på en systematisk måte., Foto: iStock

Venstre stiller seg bak forslaget til ny etteretningslov. – Vi tar dissens i den delen av forslaget som handler om såkalt tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon, sier partileder Trine Skei Grande.

Regjeringen sendte i dag sitt forslag til ny etterretningstjenestelov til Stortinget. Dissensen fra Venstre ble varslet allerede i 2018 i forbindelse med Jeløya-plattformen og senere gjentatt i Granavolden-plattformen i 2019. Venstres landsmøte 2019 sa også nei til digital masseovervåkning.

Inngrep i personvernet

Tilrettelagt innhenting innebærer innhenting og masselagring av elektronisk kommunikasjon som transporteres over den norske landegrensen. Metadata, som inneholder blant annet informasjon som navn, dato, klokkeslett, geografisk plassering og IP-adresse, vil lagres med det formål om at Etterretningstjenesten skal kunne søke i informasjonen. Dette kan avsløre intime detaljer om en persons liv, særlig når det analysers på en systematisk måte.

Innsamling av informasjon i det omfanget som forslaget legger opp til, er over grensen for hva man bør tillate at en stat gjør overfor egne innbyggere.

Trine Skei Grande
– Vi tar dissens i den delen av forslaget som handler om såkalt tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon, sier partileder Trine Skei Grande.
– Vi tar dissens i den delen av forslaget som handler om såkalt tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon, sier partileder Trine Skei Grande.

– For et liberalt parti er det vanskelig å godta svært omfattende inngrep i personvernet, som dette er. Selv om vi anerkjenner behovene som begrunner forslaget som legitime, mener vi at inngrepet i personvernet blir for sterkt. Innsamling av informasjon i det omfanget som forslaget legger opp til, er over grensen for hva man bør tillate at en stat gjør overfor egne innbyggere, sier Skei Grande.

Risiko for ytringsfrihet

Partiet peker særlig på risikoen for formålsutglidning og en bekymring for nedkjølende virkning på ytringsfriheten.

– Venstre er bekymret for at dette vil resultere i omfattende overvåkning av nordmenns kommunikasjon. Dette fordi en veldig stor andel av kommunikasjon mellom nordmenn passerer Norges grenser.

Gjennomslag for domstolskontroll

– Vi er glade for at det er gjort flere grep for å ramme inn denne metoden på en god måte som for eksempel domstolskontroll, men det endrer ikke på det grunnleggende: At man innfører og legger til rette for en ny metode som strider mot personvernet, understreker Trine Skei Grande.

Flere organisasjoner advarer

Datatilsynet, Amnesty, Tekna, Advokatforeningen, Norsk Presseforbund, Norsk redaktørforening er blant flere organisasjoner som har uttalt seg helt imot eller svært skeptisk til å ta i bruk tilrettelagt innhenting.