Uttalelse: Evakuer barna fra Moria nå!

I møte med flyktningkriser må vi ta vårt ansvar og sørge for at Norge er en trygg havn for mennesker som søker beskyttelse fra krig, nød og elendighet skriver Venstres landsstyre i denne uttalelsen. , Foto: iStock

Kriser forsvinner ikke bare vi lukker øynene for dem. Over 70 millioner mennesker er på flukt i verden – aldri før har det vært så mange. I møte med flyktningkriser må vi ta vårt ansvar og sørge for at Norge er en trygg havn for mennesker som søker beskyttelse fra krig, nød og elendighet.

Den humanitære situasjonen for flyktningene i Moria-leiren er svært alvorlig. Flyktningleiren er bygget for 3000 mennesker, men huser omtrent 20 000 i dag. Der lever de under uverdige forhold mens de må vente lenge på at asylsøknaden skal behandles. FNs høykommisær for flyktninger etterlyser hastetiltak og handling for å avhjelpe situasjonen, både på kort og lang sikt.

Selv om det er rekordmange folk på flukt i verden, er ankomsttallene til Norge historisk lave. Det betyr at vi har muligheten til å hjelpe mer. I 2016 og 2017 hentet Norge 1500 asylsøkere som befant seg i Italia og Hellas. I 2018 ba vi derimot Hellas og Italia om å ta imot 639 asylsøkere i retur fra Norge gjennom den såkalte Dublin-forordningen. Venstre mener Norge må stanse returen av asylsøkere til første asylland dersom det ikke har kapasitet og mulighet til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter for flyktninger.

Norge bidrar med betydelig økonomisk støtte til Hellas gjennom EØS-midlene, som blant annet går til å styrke mottaksapparatet. Til tross for et betydelig bidrag fra EU og Norge, er forholdene i særlig Moria-leiren sjokkerende og uholdbare. Innsatsen fra det internasjonale samfunnet må styrkes. I tillegg til økonomisk støtte til Hellas, ber FN europeiske land om å hente ut enslige mindreårige flyktninger. Finland har tatt et slikt initiativ, det samme må Norge gjøre.

Norge tar imot et stort antall kvoteflyktninger, sett i forhold til vårt folketall, men vi har både ressurser og mottakskapasitet til å gjøre mer. På bakgrunn av den desperate situasjonen vi er vitne til i Moria-leiren, må Norge ta et større ansvar for å hjelpe barna som er de aller mest sårbare, og for å få på plass felles europeiske løsninger.

Det foreligger en avtale mellom ti europeiske om å hente 1600 mindreårige barn fra de greske øyene. Tyskland og Luxembourg har begynt å hente (enslige) mindreårige barn fra de greske øyene; Tyskland de første 50 av 500 og Luxembourg tolv. Venstres landsstyre ber om at Norge tar del i den europeiske dugnaden for å ta vare på folk som trenger beskyttelse.

Venstre vil:

  • At Norge skal være en sterkere pådriver for en felles europeisk løsning som fordeler ansvaret for flyktningene som kommer til Europa
  • At Norge stanser retur av flyktninger og asylsøkere til land som ikke kan ivareta flyktningers rettigheter
  • At Norge bidrar aktivt for en europeisk løsning om å følge opp anmodningen fra FN om å hente ut enslige mindreårige flyktninger fra leirene i Hellas og aktivt følger opp Tysklands og Luxembourgs initiativ om å begynne å hente ut mindreårige
  • At Norge snarest henter ut enslige barn fra Moria-leiren, eventuelt også andre leire i Hellas. Disse skal komme i tillegg til det fastsatte antall kvoteflyktninger.
  • At det kartlegges hvilke kommuner som står klare til å ta imot enslige mindreårige flyktninger fra Moria-leiren og eventuelt også fra andre leire i Hellas, slik at disse raskt kan få oppfølging ved ankomst i Norge

Vedtatt på Venstres landsstyremøte (digitalt), 23. april 2020