Hvor sannsynlig er det at Mjøssykehuset blir realisert ved Mjøsbrua?

Foto: Roger Granum

Roger Granum - fylkesleder Oppland Venstre

Roger Granum skriver om sykehusplaner i Mjøsregionen. “Elverum, Lillehammer og Gjøvik bør alliere seg, og ikke akseptere premisset om at et nytt sykehus må ligge på Moelv”, sier han i et avisinnlegg som sto på trykk i Østlendingen, GD og OA i januar 2020.

Det er blitt mer og mer klart at Sykehuset Innlandets «målbilde» ikke lar seg realisere. De har fått en budsjettramme for å bygge 1 – ett nytt sykehus ved Mjøsbrua. Lånerammen vil ikke være stor nok for å realisere dette bygget, og det er derfor nødvendig å opparbeide ytterligere egenkapital frem mot byggestart. Den må hentes fra daglig drift. Det er den viktigste grunnen til de reduksjonene vi ser.

Helse Sør-Øst har i sitt styrevedtak forutsatt at Sykehuset Innlandet viser at dette er gjennomførbart gjennom å demonstrere budsjettkontroll. Det viser de nå at de ikke har. Ikke skyld på de ansatte! Det er administrasjonen som foreslår budsjetter og det er styret som godkjenner. Og det er administrasjonen som skal styre etter budsjettene.

Dersom det skulle vise seg at forutsetningene ikke blir oppfylt og Sykehuset Innlandet ikke har andre forslag til hvordan de skal sikre innbyggerne i Innlandet gode sykehustjenester, vil dette prosjektet bli satt på vent og Oslo rykker fram i køen. Da får vi ingenting. På veldig lenge.

Det er også utredet et alternativ som ligner på «målbildet». Det er tre akuttsykehus rundt Mjøsa i tillegg til Tynset og Kongsvinger. Det er Lillehammer, Elverum og Gjøvik. Sanderud og Reinsvoll bør dessuten beholdes og videreutvikles der de er. Bruk heller halve lånerammen på de 3 sykehusene og send den lille andelen av pasienter med helt spesielle behov til Gardermoen eller Oslo. Da får vi et best mulig sykehustilbud for de aller fleste i Innlandet. Nå! Ikke om 15 – 20 år.

Dette er helt i tråd med vedtatt nasjonal sykehusplan som sier at vi trenger en ryggrad av akuttsykehus i landet som hver dekker en befolkning på minimum 80.000 innbyggere. Disse sykehusene forutsettes å jobbe i nettverk opp mot store regionsykehus som har et nedslagsfelt på 400.000 innbyggere. Slike befolkningskonsentrasjoner har vi ikke i Innlandet. Men vi har for de fleste innbyggerne kort veg til Oslo. Vårt regionsykehus ligger i Oslo. Der har de fagmiljøer som tiltrekker seg de beste. Sykehus på små steder har ikke den samme tiltrekningskraften.

Ordfører Busterud på Hamar har rett i én ting. Sykehus er en byfunksjon. Men ikke alle byer kan ha sykehus. Sykehuset på Hamar er det minste, mangler utvidelsesmuligheter og folk på Hamar vil ha kort veg til Elverum. Derfor ble det også i sin tid bestemt at Elverum skulle være sentralsykehuset i Hedmark, akkurat som Lillehammer var det i Oppland.

«Målbildet» som Sykehuset Innlandet har vedtatt blokkerer for videreutvikling og oppgradering av et godt sykehustilbud i Innlandet.

Elverum, Lillehammer og Gjøvik bør alliere seg for å kreve et annet «målbilde», og ikke akseptere premisset om at et nytt sykehus må ligge på Moelv. Det kan like gjerne være en oppgradering av 3 eksisterende sykehus.