Klimaseier: Oljefondet ut av flere kullselskaper

Venstres jobber for flere arbeidsplasser
Terje Breivik, parlamentarisk leiar i Venstre., Foto: Elias Dahlen

Denne uken kunngjorde Norges Bank at de trekker Oljefondets investeringer ut av fem av verdens største kullselskaper. – Allerede i 2015 fikk Venstre gjennomslag for nye kriterier for skjerpede kullkriterier. Dette er bra for klimaet og for Oljefondets verdi, sier Venstres parlamentariske leder, Terje Breivik.

Norges Bank har besluttet å utelukke fem selskaper fra Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) og sette fire selskaper til observasjon etter en vurdering opp mot kullkriteriet. Det nye kullkriteriet trådte i kraft 1. september 2019, og det er første gang dette tas i bruk av Norges Bank.

Klimaseier i 2015

Det var i 2015 Venstre fikk en viktig klimaseier i Stortinget, der det ble enighet om at Statens pensjonsfond utland ikke lenger skal være investert i kullselskaper. Regjeringen fikk i oppdrag å be Norges Bank og Etikkrådet om råd for utarbeidelse av et kriterium for uttrekk fra kullselskaper.

2015: Oljefondet trekkes ut av kull

– Kull er i stor grad en enorm kilde for utslipp av klimagasser. Derfor var og er dette er stor klimaseier. Vi har foreslått dette i Stortinget en rekke ganger, og i 2015 fikk vi flertall. I tillegg er grønne verdier i økende grad blant de viktigste driverne på verdensmarkedet. Kullkriteriene gjør Oljefondet langt bedre skodd til å redusere klimarelatert finansiell risiko, understreker Breivik.

Får internasjonale konsekvenser

Norges Bank setter også fire kanadiske oljesandprodusenter «til observasjon» etter vurderinger opp mot de nye kriteriene.

– Dette er avgjørelser som legges merke til internasjonalt. Statens pensjonsfond Utland eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. Når klimarisiko-kriterier er førende for fondets investeringer, er dette også positivt for klodens klima og for investeringene til en rekke selskaper, påpeker Terje Breivik.