Seier for folk på flukt

- Det er svært gledelig at regjeringen vil hente sårbare barn og familier fra Hellas. Dette har Venstre jobbet for i lang tid, på Stortinget og i regjering, sier Terje Breivik.
- Det er svært gledelig at regjeringen vil hente sårbare barn og familier fra Hellas. Dette har Venstre jobbet for i lang tid, på Stortinget og i regjering, sier Terje Breivik. , Foto: iStock

Venstre har fått gjennomslag i regjering for å hente ut flyktninger fra overfylte leirer i Hellas. – En viktig seier for folk på flukt, sier Terje Breivik.

– Det er svært gledelig at regjeringen vil hente sårbare barn og familier fra Hellas. Dette har Venstre jobbet for i lang tid, på Stortinget og i regjering. Vi er glade for at en løsning har kommet på plass for mennesker i en uholdbar situasjon, sier Terje Breivik, parlamentarisk leder i Venstre.

Les: Venstres landsstyre: Evakuer barna fra Moria nå

Regjeringen kunngjorde i dag at de vil hente flyktninger fra overfylte leirer i Hellas, som en del av en felleseuropeisk løsning.

Må hjelpe i alvorlig situasjon

– Vi har både ressurser og mottakskapasitet til å gjøre mer for folk i ytterste nød, understreker Terje Breivik.

– Den humanitære situasjonen for flyktningene i Moria-leiren er svært alvorlig. Norge tar imot et stort antall kvoteflyktninger, sett i forhold til vårt folketall. Det er viktig, men vi har både ressurser og mottakskapasitet til å gjøre mer for folk i ytterste nød. Selv om det er rekordmange folk på flukt i verden, er ankomsttallene til Norge historisk lave. Det betyr at vi har muligheten til å hjelpe mer. I 2016 og 2017 hentet Norge 1500 asylsøkere som befant seg i Italia og Hellas, sier Breivik.

I 2015 påtok Norge seg å relokalisere 1 500 asylsøkere fra Italia og Hellas, som en del av en større europeisk relokalisering. I ettertid viste det seg at det nesten bare var Norge som levde opp til sine løfter, derfor er det viktig at andre europeiske land bidrar til å relokalisere sammen med oss.

Norge har et medansvar

– Norge har et medansvar for situasjonen i flyktningleirene i Hellas og derfor også et stort ansvar for å hjelpe. Norge har bidratt med humanitær hjelp i leirene, og til å bygge opp et asylsystem i Hellas, sier Solveig Schytz, justispolitisk talsperson i Venstre.

– Jeg er veldig glad for at regjeringen nå slår fast at vi også skal bidra til å hente ut noen av de mest sårbare barna og familiene fra leirene, sier Schytz.