Sagene er blitt regnbuebydel

På initiativ fra Sagene Venstre har bydelsutvalget vedtatt at Sagene er en regnbuebydel. Det er en erklæring om at Sagene skal være en bydel for alle og uten diskriminering, og at bydelen skal følge opp dette politisk. Du kan lese mer om saken i Sagene Avis her.

Bydelsutvalget har vedtatt:

  • At Bydel Sagene skal være en bydel for alle – uavhengig av kjønn, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, etnisitet og sosial bakgrunn
  • At Bydel Sagene skal være en bydel uten diskriminering
  • Flagge regnbueflagget under Oslo Pride
  • Støtte tiltak som bygger broer mellom ulike grupper i bydelen
  • Sørge for at barn i bydelen lærer om likeverd, menneskerettigheter og antidiskriminering så tidlig som mulig
  • At Bydel Sagene vil bidra til synliggjøring av det skeive Oslo og profilere seg som en LHBTIQ+–vennlig bydel
  • At Bydel Sagene skal jobbe for å skape større trygghet for minoriteter som bryter med normer for kjønn, kjønnsuttrykk og seksualitet
  • At Bydel Sagene har som mål at alle ansatte i barnehager og skoler får tilbud om Rosa Kompetanse i regi av Foreningen Fri.
  • At Bydel Sagene har som mål at alle skoler får tilbud om besøk av Restart, skoleprosjektet til Skeiv Ungdom