Venstre har prioritert reiselivet i forhandlingene om revidert budsjett

Nå håper vi at alle de ulike ordningene som har kommet på plass som følge av den ekstraordinære situasjonen sørger for at de lønnsomme bedriftene i reiselivet, og andre små- og mellomstore bedrifter for øvrig, kommer seg gjennom krisen, sier Ola Elvestuen.

I går ble enigheten om revidert nasjonalbudsjett og fase 3-tiltak lagt frem av regjeringen. I forhandlingene fokuserte Venstre på små- og mellomstore bedrifter. Vi hadde et spesielt fokus på reiselivet.

Venstre har alltid vært partiet for de små og mellomstore bedriftenes. Derfor er jeg glad for at vi har fått på plass en kompenasjonsordning for pakkereisearrangører i enigheten om revidert statsbudsjett og fase 3- tiltakspakkene.

Pakkereisearrangørene er i en helt ekstraordinær situasjon, sier Ola Elvestuen, medlem av finanskomiteen for Venstre.

Reiselivsnæringen er en svært viktig næring som bidrar til både utvikling og arbeidsplasser i hele landet. Det er også en av de næringene som merket pandemien først – og som vil ha utfordringer lengst. Ikke bare har dørene vært stengt, de utenlandske turistene er borte. Og det kan ta tid før de er tilbake, sier Ola Elvestuen.

Jeg merker meg at også Virke mener løsningen som nå er på plass for pakkereisearrangørene ser ut til å berge mange norske virksomheter. De beskriver kompensasjonsordningen som en «sårt trengt livsbøye til norsk reiseliv». Dette har vært en viktig prioritering for Venstre i forhandlingene på Stortinget, og jeg er glad vi fikk på plass en løsning for disse bedriftene, sier Ola Elvestuen.

Reiselivsnæringen er en av næringene som har opplevd størst omsetningsfall i forbindelse med Covid -19. Aktiviteten i overnattings- og serveringsvirksomheten gikk ned med nesten 40 pst fra februar til mars, og det er stor usikkerhet knyttet til utvikling i omsetning gjennom sommeren. Det er helt naturlig at regjeringen over sommeren evaluerer om det trengs andre tiltak for næringen, sier Ola Elvestuen.

Nå håper vi at alle de ulike ordningene som har kommet på plass som følge av den ekstraordinære situasjonen sørger for at de lønnsomme bedriftene i reiselivet, og andre små- og mellomstore bedrifter for øvrig, kommer seg gjennom krisen, avslutter Ola Elvestuen.

Tiltak i forbindelse med Covid-19 som reiselivsnæringen kan benytte seg av:

  • Tilskuddsordning for pakkereiseleverandører på 500 millioner kroner.
  • Ekstraordinær låneordning for pakkereisearrangører på 1,5 milliarder kroner.
  • Tilskuddsordning for reiselivet på 250 mill. kroner.
  • Tiltak rettet mot sesongbedrifter på 250 mill. kroner.
  • Midlertidig tilskuddordning for å dekke faste kostnader (fases gradvis ut og avsluttes i august).
  • Lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte tilbake på 4 mrd. kroner.
  • 5,2 milliarder kroner til andre nødvendige tiltak, som midler til kommuner og kjøp av flyruter, togruter og kollektivtrafikk i fylkeskommunene.