Pengene må følge oppgavene!

Fylkestingsgruppa i Trøndelag

Fylkestingsgruppa i Trøndelag, Anne Cecile Holm og Tove Eivindsen.

Fylkeskommunene har fått overført vesentlige ansvarsområder for kulturminner fra Riksantikvaren i regionreformen. Dessverre fulgte ikke pengene med oppgavene. Det må regjeringen ordne opp i.

Fylkeskommunene totalt får to stillinger på deling for å overta oppgaver fra Riksantikvaren som er beregnet til 17-22 årsverk. Det kom to stillinger i statsbudsjettet, og det skal komme åtte til de neste to årene.

For å utføre oppgavene stipulerte Trøndelag fylkeskommune et behov for mellom fem og seks nye årsverk. I statsbudsjettet kom det 174.000 kroner i år, tilsvarende 0,2 årsverk.  I Trøndelag ble det tidlig varslet til Klima- og miljødepartementet at fylkeskommunen ikke makter å gjennomføre arbeidet med de ressursene som er tilgjengelige.

Venstre som kulturparti og kulturminneparti kan ikke være bekjent av dette. Vi har statsråden, og Trøndelag Venstre vil kommunisere en tydelig forventning om at dette tas tak i og løses.

Trøndelag fylkeskommune har sagt at de gjerne overtar flere oppgaver innenfor kulturminner, men at det da må bevilges penger til å gjøre jobben. Trøndelag Venstre støtter ønsket om flere oppgaver til fylkeskommunen, men understreker behovet for at midlene må følge oppgavene. Fylkeskommunene må få midler til arbeid med kulturminner nå!

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt av styret i Trøndelag Venstre 13. juni 2020.