Representanter lokalt

I perioden 2019-2023 er Venstres representanter i BU (Bydelsutvalget) i Vestre Aker bydel:

Fast møtende representant: Torfinn Lødøen Gaarden

Varamedlemmer: Astrid Charlotte Seeberg, Anne Siri K. Bekkelund, Ingvill Elvestad Meltvedt, Elin Helene S. Bashevkin

 

Arbeidsutvalget (AU): Torfinn Lødøen Gaarden har observatørstatus. Med Astrid Charlotte Seeberg og Anne Siri K. Bekkelund som varamedlemmer.

 

Astrid C. Seeberg er nestleder i Byutvikling-, miljø-, samferdsel og idrettskomite (BMSI).

Vara: Elin Helene S. Bashevkin og Hans Kristian Voldstad.

 

Ingvill Elvestad Meltvedt er vår representant i Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen (HOVE).

Varamedlemmer: Vegard Vik og Anne Hollerud.