Fv.464

Ella Lillevåg

Leder i Meløy Venstre (Cecilie Hegge) sendte i fjor en henvendelse til ordfører Sigurd Stormo ved. Fv.464 i Søndre Meløy. Styret i Meløy Venstre har ikke fått svar på henvendelsen og har i August 2020 sendt enda en henvendelse hvor vi etterlyser svar.

I brevet står følgende;

Meløy Venstre etterlyser svar ved. Fylkesvei 464!

I et brev sendt og datert 6.5.2019 til ordfører Sigurd Stormo ved. FV. 464 kan vi ikke se å ha mottatt svar. Meløy Venstre spurte om Ordføreren ønsket å være behjelpelig med å løfte frem nødvendigheten av utbedring av veistrekningen.

Strekningen er en av de viktige hovedfartsårene vi har i Søndre Meløy.

FV. 464 er i slik forfatning at det må en større utbedring til. Med den økende turisttrafikken vi har hatt i sommer er det godt gjort at vi ikke har opplevd alvorlig ulykke på strekningen. Det rapporteres derimot om mange nesten ulykker. Her ferdes turister og innbyggere til fots, sykkel og kjørende. Det er tidvis ekstra mye trafikk begge veiene, spesielt til og fra hurtigbåten.

Noen få endringer har dog skjedd. Det har blitt tegnet ny hvit stripe i kantene og fartssonen er senket enkelte utsatte plasser. De hvite stripene er mest for å markere kanten, som mange plasser er helt eller delvis borte. Veien er med andre ord blitt smalere. Andre enkle tiltak som kunne blitt gjort for å bedre lang sikt er og fjernet tilvekst av busker de plassene det er overgrodd. Brua er smal og uoversiktlig. Lysregulering hadde nok vært et godt tiltak.

Vi legger ved noen bilder som viser standarden vi sender våre ansatte i hjemmetjenesten, hjemmehjelp, skolebarn og innbyggere for øvrig etter.

Vi ber fortsatt om at Ordføreren er med på å fremme behovet for utbedring av veien. Kanskje spesielt med tanke på ny NTP som utarbeides nå. Vi har næring som er i utvikling og fremtiden ser lys ut i Søndre Meløy.

Med Vennlig Hilsen

Styret i Meløy Venstre

Oversiktsbilder vedlagt:

Det er alltid vanskelig å få frem hvor ille det er på et bilde som er 2D. Veien har enklete plssert store huller, er veldig ujevn. Flere plasser må møtende biler kjøre av veien for å kunne passere.

Side: 1/20

side 2-19 inneholder bilder som viser veistandaren. Legger ut noen av dem herunder.